Steun ons en help Nederland vooruit

Stampij met zonnige uitkomst

15 april 2016

Na een verrassende verloop van de herstemming is onze Motie zonne-akkers op vrijdag 15 april toch aangenomen.
De motie roept gedeputeerde Schönknecht op om te inventariseren bij de Zeeuwse gemeenten welke zonneprojecten actueel zijn en de Staten te informeren over de voortgang daarvan.

Lees verder