Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2010

Aandacht voor biodiversiteit

Met enig trek- en duwwerk is ingaande 2011 dan toch een fusie tot stand tussen de twee Zeeuwse waterschappen. Een gelukwens waard . Het historisch “eiland denken” heeft plaats gemaakt voor een bredere Zeeuwse visie. Het nieuwe Waterschap Scheldestromen kan zich nu opmaken om van twee organisaties een hechte en doelmatige organisatie te vormen. Door deze fusie is een situatie ontstaan waarbij het gezagsgebied van het enige Zeeuwse waterschap samenvalt met het gezagsgebied van de Provincie Zeeland. Twee verschillende bestuursorganen voor hetzelfde gebied is ondoelmatig en kan gemakkelijk tot competentiestrijd leiden. Kan het over enige tijd nog anders en beter? Ja, met nog meer efficiencywinst en bestuurskracht.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De wetgever heeft de provincies belast met het oppertoezicht op de waterschappen. De provincies zijn zelfs bevoegd waterschappen in te stellen en op te heffen. Uiteindelijk is hiervoor wel de toestemming van de Minister van Verkeer en Waterstaat  nodig. Gedeputeerde Staten zal daartoe een voorstel moeten indienen en in overleg te treden met de waterschappen. Het bestuur van de Provincie Zeeland kan dus het initiatief nemen om te reorganiseren. Bijvoorbeeld om het waterschap om te zetten in een  Provinciale Waterstaat Zeeland  als uitvoerend orgaan van de provincie. Een andere benaming is ook mogelijk. Het provinciebestuur neemt dan het formele bestuur van het waterschap over. Bij de taakverdeling tussen PS en GS dient de bevoegdheid tot regelgeving in handen te komen van PS. De keuren van het waterschap kunnen dan in één provinciale verordening worden opgenomen. Het budgetrecht en de democratische controle behoort ook bij PS te liggen. De gedeputeerde die de waterstaatszaken in portefeuille heeft, krijgt dan de historische titel van dijkgraaf. De directie van PWZ kan aanvankelijk worden geformeerd uit het dagelijks bestuur van de waterschappen. De 30 leden van de Algemene Vergadering zijn overbodig geworden, want hun taak wordt overgenomen door PS. PS kan daartoe een commissie uit haar midden aanstellen.

De bij het grote publiek niet bijster populaire verkiezing voor het waterschap is dan overbodig geworden en wordt vervangen door de gebruikelijke verkiezing voor de provinciale staten. Het provinciebestuur is bekwaam genoeg om doelmatig waterbeheer in eigen hand te nemen, bijgestaan door de directie van PWZ.

Bestuurlijke vernieuwing aan de top. Het belangrijke werk aan waterkeringen, waterwegen, waterkwaliteit en wegen blijft in stand en wordt uitgevoerd door hetzelfde ervaren personeel.

Een complete bestuurslaag opheffen vergt echter wel een grondwetswijziging. Als de politieke wil aanwezig is, kunnen PS en GS van Zeeland baanbrekend werk verrichten door te zijner tijd een desbetreffend voorstel bij de Minister van Verkeer en Waterstaat in te dienen, mits het Waterschap Scheldestromen daaraan mee durft te werken. Bij voldoende politieke moed, is een bestuurslaag opheffen niet onmogelijk. Waarheen…… naar de Provincie Zeeland.

 

T.H.Aalfs, jurist en oud raadslid voor D66 in Vlissingen