Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 december 2010

Ziekenhuiscrisis biedt ook kansen

Open brief aan de inwoners van Zeeland <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de ziekenhuiszorg in midden- en noord-Zeeland. De discussie werd aan de ene kant overheerst door veel emoties, aan de andere kant door financiële zorgen en crisis-denken.

D66 vindt dat het tijd is voor anders-denken. Voor de crisis als kans.

Kansen vanuit de feitelijke ontwikkelingen, innovatie en ondernemerschap en bovenal gericht op de best mogelijke zorg voor de Zeeuwen en haar gasten.

D66 wil daarover onder Zeeuwse belanghebbenden de dialoog op gang brengen.

Ter voorbereiding heeft een werkgroep van D66 discussies gevoerd binnen en buiten de partij en gesprekken gevoerd met diverse zorgverleners, verzekeraars en ondernemers.  Aan de hand daarvan is een beeld van de toekomst ontwikkeld.

D66 Zeeland zal de dialoog hierover bevorderen, zoals door een debatavond met  diverse betrokkenen en voor een brede groep belanghebbenden.

Het  beeld

          Lichte zorg hoort dichtbij huis. Voor de eerste diagnostiek en eenvoudige verrichtingen kan de huisarts verder worden toegerust door te werken in clusters, met meer apparatuur voor diagnostiek en ondersteund door gespecialiseerde HBO-verpleegkundigen. Via nieuwe communicatietechnieken  kan de steun van specialisten worden ingeroepen, die verbonden zijn aan klinieken en ziekenhuizen.

Daarmee wordt de polikliniekfunctie deels verschoven naar de huisartsen(groeps)praktijk.

     Kortdurende planbare zorg (eenvoudige operaties), niet-complexe spoedeisende hulp, verloskunde en dergelijke kunnen regionaal in drie klinieken worden aangeboden: één op Walcheren, één op De Bevelanden en één op Schouwen. Doordat deze klinieken binnen één organisatie worden ondergebracht, kan worden voldaan aan de kwaliteitseisen die de overheid en zorgverzekeraars stellen.  

     De bouw/handhaving van grote ziekenhuizen in Zeeland is achterhaald.

Zeeland is te klein, superspecialismen ontwikkelen zich in dichtbevolkte gebieden.

Zeeland heeft behoefte aan één high-care behandelcentrum boven de Westerschelde.  Dit centrum dient voor de diagnostiek en behandeling van ernstig zieken en het uitvoeren van complexere operaties. Eventueel kan er een specialisme zoals geriatrie ontwikkeld worden.

Onder de Westerschelde is door samenwerking met België en de manier waarop ZorgSaam is georganiseerd al een faciliteit die kan doorgroeien.
Beide organisaties moeten elkaar kunnen versterken door een gezamenlijke aanpak van regio-overstijgende zorgvragen. Verder zal de bevolking er rekening mee moeten houden dat zeer specialistische zorg buiten Zeeland zal moeten worden gehaald, hetgeen nu ook het geval is.

     Om voorgaande verbeteringen te realiseren is een fikse financiële injectie nodig. Deze valt niet te verwachten van overheden. Daarom is het van belang dat met name boven de Westerschelde wordt samengewerkt met particuliere investeerders. 

     Door het ontvlechten van voorwaardenscheppende organisatie (vastgoed, onderhoud, facilitaire diensten) en medische organisatie kan efficiënter worden gewerkt. Er komt meer ruimte voor professionele autonomie.

De inzet van ruimtes, operatiekamers, hotelfunctie en dagelijkse zorgfuncties kan doelmatiger.

     De rol van de Zeeuwse overheden kan niet méér zijn dan een goede facilitering van locatiekeuzes en procedures.

     Zorg is in deze tijd één van de snelstgroeiende economische sectoren en zorgt voor werkgelegenheid. Ondernemers moeten door de overheid worden uitgenodigd, gestimuleerd en gefaciliteerd om ruimte te bieden aan zorg en zorgtoerisme (zorghotels, wellness).

Het is aan de financiers om nu spijkers met koppen te slaan en de kwakkelende veranderingsgezindheid boven de Westerschelde te doorbreken. 

     Zorgverzekeraars, overheid en politieke bestuurders zullen moeten blijven waken over de kwaliteit en de brede toegankelijkheid van de geboden zorg.

14 december 2010

http://dl.dropbox.com/u/17861312/Zeeuwse%20Zorginnovatie%20open%20brief%20D66.pdf

info:

ria geluk

voorzitter D66 Zeeland