Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 maart 2012

PERSBERICHT betreffende reorganisatie Provincie Zeeland

De Staten zijn over de reorganisatie voor het eerst geïnformeerd in de commissievergadering van februari 2012. Dit betrof een eerste kijk op de nieuw in te richten organisatie. Ondanks het feit dat er toen reeds werd onderhandeld over de 57+ maatregel werd daar met geen woord over gerept. Via de media moesten de niet college fracties voor het eerst vernemen dat ambtenaren tussen de 57 en 65 jaar een vertrekregeling kregen aangeboden. Een miljoenen vergende operatie was in feite al voltooid. De Staten werden geconfronteerd met een voldongen feit.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Gedeputeerde Staten meenden dat dit uitsluitend een bevoegdheid van het college was. Deze fracties bestrijden dat. Een kerntakendiscussie[1] behoort vooraf in de Staten gevoerd te worden. Een andere besteding van financiële middelen is eveneens een Statenzaak.

Provinciale Staten hebben in eerdere zaken aangegeven steeds optimaal betrokken te willen zijn bij tal van zaken. In kwesties als Thermphos, de ROC-verhuizing, de ziekenhuiskwestie en Waterdunen gaven de Staten aan hoe belangrijk zij die informatieverstrekking vinden en dat ook nodig hebben voor een goede uitoefening van hun taak. In de Provinciewet wordt een opdracht daartoe specifiek aan het college opgedragen: “Zij geven provinciale staten alle inlichtingen die provinciale staten voor de uitoefening van hun taak nodig hebben.”

Die opdracht heeft het college nu naast zich neergelegd . Niet collegepartijen moesten via de media horen over de 57+ maatregel benevens alle gevolgen.

Gedeputeerde van Heukelom liet er tijdens de informatie bijeenkomst op 9 maart jl. geen twijfel over bestaan. “Wij hebben al uitspraken over kerntaken gedaan.” En passant verwees hij naar het Cebeon rapport, daar staan de kerntaken in. Op een vraag naar een andere mogelijkheid dan de 57+ maatregel antwoordde de gedeputeerde, dat is informatie achteraf.

Wij voelen ons als Staten(fracties) wederom buitenspel gezet door gedeputeerde van Heukelom. In het ‘jeugdzorgdebat’ vroeg de gedeputeerde zich af: “Waarom is die knop niet eerder omgegaan?” Het vermoeden is nu dat die knop pas omgaat bij een statenmeerderheid.

Een statendebat over kerntaken is door de opstelling van het college verworden tot een formaliteit. Wij beschouwen het niet tijdig en onvolledig informeren van de Staten als onacceptabel.[1] Voorbeeld Provinciale Staten Brabant: In de vorige bestuursperiode (2003 – 2007) hebben Provinciale Staten de Stuurgroep Kerntaken ingesteld om voorstellen te doen ten behoeve van een te voeren takendiscussie. De stuurgroep Kerntaken heeft hierop een rapport uitgebracht dat door Provinciale Staten besproken is. In het Bestuursakkoord 2007 – 2011 is vervolgens opgenomen dat de takendiscussie voortgezet en afgerond moet worden.