Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 april 2012

GS schenden informatieplicht en budgetrecht

De maat is bij D66 vol nu prof. mr. dr. Elzinga in zijn advies heeft bevestigd dat het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland zich niet aan de Provinciewet heeft gehouden bij het instellen van een 57+ regeling voor provincieambtenaren. Deze vertrekregeling voor ambtenaren van 57 jaar en ouder kan de provincie zestig miljoen euro gaan kosten.
Dit is niet in het minst het gevolg van een miljoenenboete van de fiscus en daarmee een ongewenste herbestemming van middelen. Het College van GS heeft Provinciale Staten hierbij niet tijdig geïnformeerd en er is sprake van het schenden van de regels van het budgetrecht.

Omdat deze feiten in alle toonaarden werden ontkend, hebben de Statenfracties van D66, GroenLinks, Partij voor Zeeland en SP professor Elzinga om advies gevraagd over de werkwijze van GS bij tot stand komen van deze vertrekregeling.

Professor Elzinga concludeert in niet mis te verstane bewoording dat het College van GS ernstig tekort is geschoten. De Groningse professor erkent dat het personeelsbeleid een collegebevoegdheid is. Besteding van gelden buiten de begroting om is echter niet toegestaan zonder toestemming van de Staten. “De in de begroting uitgetrokken middelen voor werkende 57-plussers worden besteed aan betaling van niet-werkende 57-plussers. Hiermee scheren GS langs en over de juridische rand van het begrotingsrecht”, zegt de hoogleraar Staatsrecht.
Elzinga schrijft verder in zijn advies dat het vertrek van een grote groep ervaren ambtenaren “zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de effectiviteit van het apparaat van de provincie Zeeland”.
“Het is in een dergelijk geval niet alleen wenselijk en wijs om met de Provinciale Staten te overleggen over de diverse aspecten en implicaties, maar ook noodzakelijk”, aldus Elzinga.

De vier fracties zijn bijzonder teleurgesteld in de consequent ontkennende houding van het College. Het is niet de eerste keer dat het College ernstig tekort schiet in de communicatie. De blunders bij het ontslag van de voorzitter van de Raad van Toezicht bij Bureau Jeugdzorg liggen nog vers in het geheugen. Een half miljoen overbodige subsidie voor verhuizing van het ROC en het zich plotsklaps terugtrekken als kandidaat voor de Floriade 2022, zijn enkele voorbeelden uit een lange reeks tijdens één jaar besturen.

Het vertrouwen in het College is door deze gang van zaken in niet geringe mate beschadigd bij Democraten 66, GroenLinks, de Partij voor Zeeland en de Socialistische Partij.

De fracties hebben voor de Statenvergadering van vrijdag 20 april een interpellatiedebat aangevraagd. Tijdens dit debat zal moeten blijken of het College nog wel voldoende vertrouwen heeft. De vier partijen houden de mogelijkheid van een motie open. De kleur van deze motie is helemaal afhankelijk van de uitkomst van het debat. Een excuus alleen is niet voldoende. Het College van GS zal met harde toezeggingen moeten komen zodat de provincie op een zuivere transparante wijze wordt bestuurd met een volwaardige inbreng van alle volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten.