Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2012

College overleeft ook tweede motie van wantrouwen

De brief van 18 april 2012 die het College van Gedeputeerde Staten schreef aan staatsecretaris Bleker over zijn Plan 2,  zorgde voor ergernis bij leden van Provinciale Staten. Het College vond het niet nodig om bij dit gevoelige dossier eerst de Statenleden te raadplegen voordat de brief op de post werd gedaan. Daarnaast was de brief onduidelijk. Steunt het dagelijks provinciebestuur Bleker 2 nu wel of niet? Gedeputeerde Heijning (VVD) gaf aan dat ze in de brief aangeven graag van de ontpolderdiscussie af te willen en dat ontpolderen onvermijdelijk is geworden. Vervolgens brengt men de knelpunten van het ontpolderplan van Bleker onder de aandacht. Het was voor de Partij voor Zeeland en GroenLinks aanleiding om een vertrouwensmotie in te dienen tegen het College. Deze motie werd verder gesteund door D66 en SP. Dit was onvoldoende voor een meerderheid.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Twee moties van wantrouwen op één dag is nooit eerder vertoond in de parlementaire geschiedenis van Zeeland. Nu de Catshuisonderhandelingen mislukt zijn, vrezen de anti-ontpolderaars voor de Hedwigepolder. Bovendien zijn de kansen voor een nieuwe marinierskazerne in Vlissingen er nu niet groter op geworden. Het is te hopen dat Gedeputeerde Staten het hoofd koel weten te houden. Afgelopen vrijdag zijn er twee ‘waarschuwingsschoten’ gelost in de Statenzaal. Plotsklapse controversionele besluiten zonder de Statenleden hierin vooraf te betrekken, zijn niet meer toegestaan. Het College van GS zal er hard aan moeten werken om het vertrouwen weer terug te winnen.

Auteur: Peter de Kraker