Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2012

"Ga naar huis en ga wat leukers doen"

Op hetzelfde moment dat de Limburgse coalitie viel, werd er in het Middelburgse Abdijcomplex stevig gedebatteerd over het Plan Bleker 2 waar onder andere in is opgenomen dat de Hedwigepolder voor 1/3 deel wordt ontpolderd. Doordat een dag eerder de Tweede Kamer het Bleker 2 debat schorste, was het een uitgelezen kans voor Provinciale Staten om alsnog van zich te laten horen. De fractievoorzitter van D66, Alex Hijgenaar, riep dan ook alle Statenleden op met: “Als we die kans laten liggen dan zou ik zeggen: hang je jas aan de wilgen, ga naar huis en ga wat leukers doen." De vier coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA en SGP ontbreekt het echter aan politieke moed om hier een duidelijk standpunt in te nemen. Bij het woord Westerscheldedossier krijgen zij het al Spaans benauwd en mijden ze iedere discussie. Zelfs een voorzichtig geformuleerde motie om tegen het Plan Bleker 2 te zijn op basis van de huidige informatie; kon alleen op de steun van de indieners (D66, GroenLinks, Partij voor Zeeland en SP) en de andere niet-collegepartijen (ChristenUnie en PVV) rekenen. De coalitiepartijen weigerden halsstarrig erin mee te gaan. De kadaverdiscipline ten voeten uit.

Auteur: Peter de Kraker