Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2012

Motie van wantrouwen voor slecht informeren

Het lijkt wel alsof het beleid van GS erop gericht is om de Provinciale Staten niet tijdig te informeren. Ook als het gaat om de communicatie aangaande de provinciale reorganisatie en de vertrekregeling voor 57-plussers liet men steken vallen. De door D66, GroenLinks, Partij voor Zeeland en SP ingeschakelde hoogleraar Douwe Jan Elzinga beaamt dat GS hier niet voldeed aan de informatieplicht en het budgetrecht. Een andere hoogleraar die het College inschakelde, Tom Barkhuysen, oordeelde daarentegen milder. De opmerking van gedeputeerde Van Heukelom (SGP) dat men er bewust voor had gekozen om niet te informeren, viel in verkeerde aarde bij de vier partijen en zij dienden een motie van wantrouwen in. Andere fracties vonden de motie een te zwaar middel. Wel betreurden ook zij de manier van communiceren van GS.

Auteur: Peter de Kraker