Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2012

Tom Aalfs over Bleker 2

Hieronder volgt de tekst van het D66-Statenlid Tom Aalfs over het Ontpolderplan Bleker 2 tijdens de Statenvergadering van 20 april 2012.

"Verdragen moet men nakomen, tenzij betere afspraken kunnen worden gemaakt met betrokken partijen.

Plan Bleker 2 wil vier uiteenlopende polders ontpolderen. Dit betekent dat op minimaal drie plaatsen de dijken moeten worden doorgestoken.
In de Appelzak moet een golf- en schietterrein plaats maken; moet een pompstation met leidingenstraat worden aangepast en moet meer dan 40 hectare met 3 meter worden afgegraven. De Welzingepolder heeft erfgoedwaarde. De inspanning om nieuwe dijken aan te leggen in deze vier gebieden is gigantisch. De financiële gevolgen voor het Rijk zijn enorm.

De hierbij behorende grondtransacties zijn voor Zeeland onduidelijk.
Reden waarom al voorafgaande aan deze vergadering de fractie van D66 verzocht heeft om een overzicht van BBL- en ILG-gronden die van invloed kunnen zijn op dit plan. Hierbij tevens aan te geven het aantal hectares, locatie, economische waarde en het eigendomsrecht, al of niet bezwaard. De gedeputeerde heeft dit overzicht toegezegd met de mededeling dat het zeer gecompliceerd is.

Eindconclusie: een onduidelijk en chaotisch plan uit de cowboyhoed van staatssecretaris Bleker, dat zeker geen verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijk plan."