Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 juni 2012

Provinciale Staten missen doel

“Als er geen doel is, kan de bal niet in het doel! Zo worden kansen gemist,” sprak het VVD Statenlid Van Gent tijdens de vergadering van Provinciale Staten bij de behandeling van de Toekomstvisie voor Zeeland 2040. Deze alleraardigst gevonden metafoor komt in een vreemd daglicht te staan als men weet dat diezelfde Provinciale Staten nog geen uur daarvoor een kans voor open doel lieten liggen.

 
Westerschelde eerder tolvrij
Terwijl het toch niet zo moeilijk kon zijn. D66 diende een motie in met als doel de Westerscheldetunnel eerder tolvrij te maken. Het middel om dit te realiseren was het in het leven roepen van het Reserveringsfonds Westerscheldetunnel Vervroegd Tolvrij. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt hiermee gespaard zodat de tunnel eerder gratis is voor de tunnelgebruikers. Een eerste bedrag van € 3 miljoen zou in dit fonds gestort kunnen worden uit de € 4,9 miljoen die in 2011 is toegevoegd aan de algemene reserve. Zodoende kunnen de tolpoortjes jaren eerder verwijderd worden. Nu is het beleid erop gericht dat de provincie tot 14 maart 2033 tol blijft heffen.

Arjen Robben momentje
De collegepartijen VVD, PvdA, CDA en SGP riepen in koor dat ze de Westerscheldetunnel het liefst zo snel mogelijk tolvrij zien. Maar de D66 motie steunen, deden ze niet. Men was niet bereid om voor dit mooie vooruitzicht voor de Zeeuwen geld opzij te leggen. De fracties van PvZ en SP steunden D66 wel. Helaas niet genoeg voor een meerderheid. Provinciale Staten hielpen de scoringskans eigenhandig om zeep en 33 Statenleden hadden daarmee hun eigen Arjen-Robben-momentje.

Auteur: Peter de Kraker