Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2012

Algemene Beschouwingen van Alex Hijgenaar

Voorzitter,

 

2012 was een opmerkelijk jaar en het is nog niet eens afgelopen. We startten de kerntakendiscussie, die aanvankelijk overbodig werd genoemd en namen afscheid van de te bouwen kerncentrale die kennelijk overbodig was. We achtten de aanwezigheid van ambtenaren van 57 jaar of ouder overbodig en betreurden het verlies of mogelijk verlies van meer dan duizend banen in Zeeland.

 

2013 komt eraan, het wordt wederom een opmerkelijk jaar, we gaan afscheid nemen en verwelkomen. We gaan afbouwen (organisatie en diverse instellingen) en we gaan opbouwen (marinierskazerne en ‘infrastructuur’). Ook al is daar nog veel onduidelijk. En misschien gaan we wel samenvoegen. Althans een beginnetje maken.

 

Maar als we niet oppassen nemen we afscheid van meer dan ons lief is. Een verbeterd voorstel voor het voortbestaan van Zeeuwse instellingen op het gebied van cultuur, welzijn en sociale ondersteuning laat nog op zich wachten. Het overleg met de gemeenten stagneert. Mensen maken zich zorgen. Wij maken ons zorgen.

 

We maken ons ook zorgen om de RUD. Dat is nog geen gelopen race. We vragen om aandacht voor deze portefeuille, aandacht en zorgvuldigheid. Want het zal niet vanzelf gaan.

 

Waar een aantal maanden geleden de Zeeuwse economie nog tegen een stootje leek te kunnen. Heeft deze nu een paar flinke deuken opgelopen, de ovens van Zalco zijn uit en die van Thermphos mogelijk snel ook. Bedrijven verkeren in zwaar weer. Neckermann schrapt 182 banen. En dat zijn alleen de bekendste. De provincie kan hier slechts beperkt in sturen maar we kunnen wel zorgen dat we niet bijdragen aan het verder verlies van banen en ook de infrastructuur overeind houden die we nodig hebben om de gevolgen te bestrijden en de weg terug te duiden. En dan heb ik het niet over asfalt, maar over ondersteuning.

 

Het is nog maar de vraag of de ontwikkelingen in Perkpolder tot wasdom zullen komen. Toch stelt D66 dat het beter is niet te ontwikkelen dan iets te ontwikkelen waarvan wij achteraf moeten zeggen: ”dat was nooit de bedoeling”. Wij roepen het college op bij het wisselen van de allianties de intenties, termijnen, verantwoordelijkheden en bedragen ondubbelzinnig en uitputtend vast te leggen. Gebruik ANNA: alles nagaan, niets aannemen!

 

Die 57+ ambtenaren, daarvan gaan we er nog een aantal zwaar missen. D66 zal  echter waken voor het binnenmarcheren van grote aantallen inhuurkrachten.

 

Belangrijke beleidsnota’s  laten op zich wachten en de begroting moest af. Dat begrijpen we, maar dat betekent wel dat Provinciale Staten hun kaderstellende taak en de toekenning van de budgetten vooral op de tast uitvoeren. D66 stelt dat de toewijzing van budgetten onder deze voorwaarden slecht pro forma kan zijn en behoudt zich het recht voor om, wanneer wij de beleidsnota’s  vaststellen, de financiële consequenties om te zetten in wijzigingen op de begroting.

 

Het subsidiebeleid gaat nog op de schop maar ook hier hebben we al in de voorliggende beleidsprogramma’s geld gevoteerd zonder goed te weten waar het écht aan wordt besteed. D66 wil dat Provinciale Staten dit nadrukkelijker aangeven en er meer toezicht op uitoefenen. Geld wordt schaars en we kunnen er maar beter zuinig mee zijn. Mini subsidies, subsidies aan zaken die niet op provinciaal niveau liggen of buiten de kerntaken van de provincie vallen moeten we niet meer geven.

 

Het college probeert de boeggolf van onrealistische plannen af te bouwen. Dat is verstandig. Het bijna structurele overschot aan het eind van ieder jaar staat in schril contrast met de bezuinigingen die nodig blijken te zijn en het maakt dat de begroting onduidelijk wordt en moeizaam te controleren is.

 

In het eerst kwartaal van 2013 zullen PVV, PvZ en D66 een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening aan de Provinciale Staten voorleggen. Daarnaast zullen wij ons steentje bijdragen aan de verdere dualisering van het bestuur. De huidige plannen van de commissie steunen wij maar we vinden het niet voldoende, er is meer te doen. De kaderstellende en budgeterende taken van de Staten worden alleen beter als we ook hier de ondersteunende infrastructuur versterken.

 

D66 volgt de biobased industrie met belangstelling. Maar belangstelling is niet genoeg. Wij zijn echter toe aan commercieel succesvolle toepassingen als bewijs dat deze tak van industrie door Zeeland op de kaart wordt gezet en daarmee Zeeland  op de kaart zet. Niet alleen als vervanger voor werkgelegenheid die nu verloren gaat maar als volwaardige nieuwe industrie.

 

Voorzitter,

D66 heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor de kerntakendiscussie en de daarbij gevoegde bezuinigingen. Dat wordt samen met het nieuwe collegevoorstel behandeld in december. Een aantal fracties vond eerdere behandeling niet wenselijk. D66 gaat daarin mee, maar stelt in het verlengde daarvan voor ook de passages in de najaarsnota over de kerntakendiscussie te schrappen en ook die in december te behandelen. Daartoe dien ik een amendement in.

 

D66 vindt dat in 2013, maar het mag ook eerder, klare wijn moet worden geschonken voor wat betreft containeroverslag. Er blijven momenteel teveel portefeuilles hangen. Zaken die we nu niet tot uitvoering kunnen brengen, kunnen we wel in perspectief brengen voor de toekomst.

 

Overigens is D66 nog steeds van mening dat de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij moet worden gemaakt.

Alex Hijgenaar, Fractievoorzitter D66 Zeeland