Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 december 2012

Motie voor behoud werkgelegenheid

Op initiatief van het D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw is er vorige week in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Deze motie behelst een eerste stap voor behoud van (overheids)werkgelegenheid in Zeeland.

Het is een reactie op de voorgenomen bezuinigingen van 88 miljoen euro op het gevangeniswezen.
De motie verzoekt de regering om bij de uitwerking van deze aangekondigde bezuinigingen expliciet in kaart te brengen wat dit betekent voor de werkgelegenheid in de betreffende regio’s en voor eventuele bijzondere omstandigheden van de gemeenten die worden getroffen door deze bezuinigingsmaatregelen.

De motie van Gerard Schouw is tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerking tussen D66 Zeeland en de Tweede Kamerfractie van D66. Andere partijen hadden reeds vragen gesteld en daarom heeft D66 gekozen voor het indienen van een motie. Dit met de overweging dat op deze manier sneller en directer invloed kan worden uitgeoefend.