Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 december 2012

D66 wil cultuur met muziek

Cultuur is een kerntaak van de provincie. Je zou verwachten dat de provincie met een stevige Cultuurnota op de proppen komt. Helaas, de Cultuurnota blijkt niet meer dan een bezuinigingsverhaal van GS met weinig inhoud en visie.
Het College van GS geeft prioriteit aan de grote festivals (Zeeland Nazomerfestival, Festival Zeeuws-Vlaanderen, Film by the Sea en Concert at Sea), cultuureducatie en het cultureel erfgoed. Veel verder komt men niet.

Dirigent
Het Zeeuws Orkest en het Kamerorkest Ty slagen er al jaren in om hoogwaardige producties op de planken te brengen met zeer geringe financiële middelen. Het College beloont de orkesten hiervoor door ze met tientallen procenten te korten.
De paar zinnen die gewijd worden aan de podiumkunsten spreken niet tot de verbeelding.
Verder is er voor nieuw cultureel talent geen plaats meer in Zeeland. De provincie gaat blijkbaar niet voor vernieuwing maar voor uitsterven van cultuur.
D66 kan na het lezen van de Cultuurnota niet anders concluderen dan dat het een weinig verfrissend en dus inspiratieloos document is. GS verzuimen hun regisseursrol op te nemen. De beeldspraak van een orkest zonder dirigent is toepasselijk voor de Cultuurnota. De nota is incompleet. D66 heeft daarom tegen de Cultuurnota gestemd.

Amendementen
Het D66 amendement om een addendum op de cultuurnota te formuleren met nader beleid op de podiumkunsten kon niet op steun van een meerderheid van PS rekenen. 
Verder diende D66 een amendement in om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor nieuwe creatieve culturele initiatieven. Dit bedrag moest komen van de reservering van € 16 miljoen voor infrastructuur. Ook hier was geen meerderheid voor in PS.
D66 had nog twee amendementen voorbereid om de bezuinigingen voor Het Zeeuws Orkest en Ty terug te draaien. D66 koos ervoor de amendementen in de binnenzak te houden en de amendementen van de ChristenUnie met eenzelfde strekking te steunen. Helaas haalden ook deze amendementen geen meerderheid.
CDA kwam nog met een amendement om € 40.000 te reserveren voor nieuwe initiatieven ten koste van de grote festivals. Omdat dit nog altijd beter was dan niets, stemde D66 voor dit amendement. Dit amendement haalde wel een meerderheid.