Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 januari 2013

Ontkoppel Land in Zee van Stuwende Krachten

De Statenfractie van D66 heeft vrijdag 25 januari het Statenvoorstel Land in Zee niet gesteund. Het voorstel kreeg wel steun van een meerderheid van de Provinciale Staten en is daarmee aangenomen. Het is niet bekend wat nu de status is van Land in Zee. Het College van Gedeputeerde Staten legt een koppeling met haar collegeprgramma Stuwende Krachten en het is compleet onduidelijk wat men voor ogen heeft met Land in Zee. Hieronder staat de bijdrage van het Statenlid Tom Aalfs over Land in Zee uitgesproken tijdens de PS-vergadering van 25 januari 2013:

"Voorzitter,
Het collegeprogramma Stuwende Krachten is duidelijk en helder. Of je het er mee eens bent of niet. Land in Zee daarentegen heeft een hoog abstractieniveau. Toch heeft het college Land in Zee omhelst als zijnde de uitvoering van Stuwende Krachten. De fractie van D66 acht dat onjuist. Er is teveel discrepantie tussen beide om een koppeling te rechtvaardigen. Ik noem er een aantal:

– In Stuwende Krachten lijkt het college zich er bij neer te leggen dat we een (eilanden)structuur hebben en dat we als provincie daar naar moeten handelen. In Land in Zee moeten we ineens 'omdenken' en het juist zien als de kans en kracht van Zeeland als geheel. Rapport Calon is daar niet vreemd aan.
– Stuwende Krachten gaat uit van efficiënt besturen en werken in de provincie. Land in Zee is een document van 124 pagina’s met mooie plaatjes en prachtig fotowerk. Het initieert Identity Matching. Een methode toe te passen op thema en sector, MINT, ID Board en SWOT. Niet verwonderlijk dat 30 provinciale medewerkers moesten worden opgeleid voor deze methode. Ik vrees dat ik niet de enige ben die ook nog moet worden opgeleid. Toegegeven: Land in Zee is geschikt voor marketing en om onze provincie vooral te promoten.
– Stuwende krachten is een programma voor 4 jaar, waarvan er al 2 voorbij zijn. Land in Zee herbergt Zeeuws DNA en is geschikt om voor vele jaren de kwaliteiten van onze provincie voor het voetlicht te brengen.
– Stuwende krachten is controleerbaar voor Provinciale Staten; Land in Zee is dat niet vanwege het abstractie gehalte, maar is ook nog een ander product.

De omhelzing van Land in Zee door het college is voor D66 niet duidelijk. Is Land in Zee een reclame artikel voor het college en moet het daarom tientallen keren worden aangehaald in beleidsdocumenten? Ja, herhaling is de kracht van reclame, maar dat zegt nog niets van het product.

D66 vindt Land in Zee best geschikt voor de permanente campagne om Zeeland op de kaart te zetten. Land in Zee voor het promotiekarretje van het collegeprogramma te spannen is ongepast en onjuist. Stuwende Krachten en Land in Zee zijn verschillende grootheden. Stuwende Krachten is een programma, terwijl Land in Zee een focus is. Wil het college de steun voor Land in Zee van D66 krijgen, dan zal het college beide grootheden moeten ontkoppelen."