Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 april 2013

Motie voor gelijke kansen voor werkzoekenden

De D66 Statenfractie heeft op vrijdag 19 april een motie ingediend om alle werkzoekenden in Zeeland dezelfde ondersteuning te bieden.

Onrechtvaardig
De massale ontslagen bij Zalco en Thermphos zorgden voor veel onrust en kregen veel aandacht in de pers. Maar ontslagen werknemers bij kleinere bedrijven, medewerkers wier contract niet wordt verlengd en zelfstandigen zonder personeel, die het niet meer redden, zijn even slecht af.
Voor de oud-werknemers van Zalco en Thermphos is met financiële steun van de provincie een mobiliteitscentrum ingericht. Voor de overige nieuwe werkzoekenden niet. Geluiden uit de Zeeuwse samenleving geven aan dat dit als onrechtvaardig wordt ervaren. Ook de fractie van D66 vindt dat het verschil niet uitlegbaar is en opgeheven moet worden. Met de motie wilde D66 dat iedere werkzoekenden toegang moet kunnen krijgen tot het mobiliteitscentrum.

Kosten niet in beeld
Gedeputeerde De Reu (PvdA) rekende uit dat de toestroom van 5000 werklozen naar het mobiliteitscentrum de provincie zo’n € 10 miljoen zou gaan kosten. Dit vond de gedeputeerde een te groot bedrag. Echter een gedegen berekening van hoeveel werkzoekenden gebruik zouden maken van de diensten van het mobiliteitscentrum en de daarbij horende kosten kon niemand maken.

Herziene motie
Om deze onduidelijkheid weg te nemen werd door D66 snel een herziene motie ingediend waarin werd opgeroepen een onderzoek te doen naar de kosten en andere consequenties van het openstellen van het mobiliteitscentrum voor alle werkzoekenden. Deze motie kon weliswaar op een compliment van De Reu rekenen vanwege de creatieve snelle aanpassing, maar overnemen deed hij het niet. Van de partijen in de Provinciale Staten steunden PVV, SP, PvZ, GroenLinks, NZ en uiteraard D66 de motie. Dit was niet genoeg voor een meerderheid waarmee het gelijkheidsbeginsel voor werkzoekenden niet van toepassing is in Zeeland.