Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2013

Tegenstrijdige uitlatingen GS over wegenvignet

De Statenfracties D66, GroenLinks en Partij voor Zeeland hebben vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten aangaande het Belgisch wegenvignet. Verschillende uitlatingen van het College met betrekking tot dit plan om in België een wegenvignet in te gaan voeren, zijn aan te merken als merkwaardig.

Op 19 april werd tijdens de Provinciale Staten een door dezelfde drie partijen ingediende motie afgewezen. In de motie werden Gedeputeerde Staten opgedragen te gaan praten met onze zuiderburen om de nadelige gevolgen van zo’n wegenvignet te bespreken. Gedeputeerde Van Beveren vreesde dat een dergelijke actie de goede verstandhoudingen met de Belgen zou verstoren. Mede hierdoor haalde de motie geen meerderheid.

Een week later doet dezelfde Van Beveren een oproep in de PZC aan alle Zeeuwen om hun mening te geven over dit omstreden wegenvignet via de actiesite van de ANWB. Een oproep die haaks staat op de uitleg die gegeven werd bij de behandeling van de motie in de Provinciale Staten.

D66, GroenLinks en de Partij voor Zeeland willen graag meer duidelijkheid over deze draai van de gedeputeerde en zijn daarom erg benieuwd naar de antwoorden op de vragen. Of de drie partijen nog verder actie ondernemen omtrent het Belgisch wegenvignet is mede afhankelijk van de antwoorden.