Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2013

Vragen over weren fietsers langs Oosterschelde

Deze morgen berichtte PZC dat de provincie heeft besloten dat de nieuwe onderhoudsweg langs de Oosterscheldedijk bij Viane (omgeving Ouwerkerk) definitief verboden terrein wordt voor fietsers.

In het artikel van de PZC stond verder te lezen dat de gemeente Schouwen-Duiveland en het Waterschap Scheldestromen zonder succes hebben geprobeerd de provincie over te halen om het pad open te stellen voor fietsers. De provincie Zeeland meent dat fietsers de natuur te veel verstoren. Bovendien wil de provincie niet afwijken van eerder gemaakte afspraken over waar wel en niet mag worden gefietst na dijkversterking.

Bij de D66 Statenfractie doemde de vergelijking met de perikelen rondom de hekken bij Ossenisse op. Daarnaast wil D66 het fietsgebruik stimuleren en binnen bereik van grotere groepen mensen brengen. Daarom heeft de fractie de volgende vragen voorgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten:

1. Betreft het hier verbieden van fietsverkeer of ontmoedigen van fietsverkeer?

2. Baseert de provincie zich op vermoedens door te stellen dat fietsers de natuur verstoren of ligt hier onderzoek aan ten grondslag?

3. Heeft de provincie zich bij haar besluit laten adviseren door instanties als de Vogelbescherming?

4. Heeft de provincie geleerd van de hekkenkwestie bij Ossenisse en wordt het geleerde toegepast bij het invoeren van het weren van fietsers langs de Oosterschelde bij Viane?

5. Wat is het logisch verband om na realisatie van dijkversterking over te gaan naar het weren van fietsers?

6. Is het College bereid dit besluit te herzien of wil men het definitief doorzetten?