Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 mei 2013

Alex Hijgenaar over de Jaarstukken 2012

Hieronder volgt de integrale tekst uitgesproken door Alex Hijgenaar tijdens de PS-vergadering van 31 mei 2013 over de Jaarstukken 2012.

Voorzitter,

De jaarstukken 2012 liggen voor ons. Er is ongetwijfeld hard aan gewerkt. En ze zien er goed uit, dat wil zeggen ze zijn overzichtelijk en netjes uitgevoerd. De accountant laat zich er positief over uit. Er worden geen zware kanttekeningen gemaakt over, laten we maar zeggen, de boekhoudkundige kant.

Dat schept een zekere tevredenheid over de uitvoering van deze jaarstukken, die gezien het positieve antwoord van de accountant op de vraag of de aanbevelingen van vorig jaar goed waren opgevolgd weer een beetje beter zijn geworden.

Voor wat betreft de complimenten is het dat wel zo’n beetje, voorzitter.

We doen minder met meer

Want de inhoud van de jaarrekening beoordeelt D66 minder gunstig. Op veel producten van de provincie vallen de kosten van ambtelijke inzet namelijk hoger uit dan verwacht . Dit terwijl de producten in totaliteit niet duurder worden.

Dat betekent dat de hogere eigen kosten van de provincie worden gecompenseerd door lagere kosten van de gerealiseerde producten. We doen dus minder met meer. En dat was volgens ons nou net niet de bedoeling.

Het blijkt dat, als gevolg van de systematiek van urenverantwoording, uren die ambtenaren hebben besteed aan, bijvoorbeeld de organisatie-aanpassing in de laatste maanden van 2012, niet apart worden geadministreerd maar drukken op de producten waaraan betrokkenen eerder in het jaar hebben gewerkt.

Dat beneemt ons niet alleen het zicht op de ambtelijke kosten van de organisatie aanpassing maar ook op de realisatie van de producten van de economische agenda. Daar is D66 niet blij mee.

Dit in combinatie met het feit dat pas gaandeweg smarter wordt geformuleerd in de registratie van de Economische Agenda doet D66 vrezen dat er nog tegenvallers aan het licht gaan komen in de tweede helft van deze Statenperiode. Ik vraag uw college of, gaandeweg de behandeling van de jaarstukken u die vrees bent gaan delen?

Hoe denkt u dit te bewaken en PS hierover te informeren?

In de commissies hebben wij al enige toezeggingen gekregen over hoe de kleinere organisatie de ambities van de diverse programma’s aanpast aan de huidige mogelijkheden. We wachten vol spanning op de opvolging.

D66 denkt namelijk niet alleen in kosten maar ook in baten, daarmee bedoelen we hetgeen de voor die kosten krijgen.

ILG-gelden

De ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) van €  11,2 miljoen kunnen worden geïnvesteerd. D66 wil die uiteraard ook graag aan het landelijk gebied besteden. Met name aan het ontwikkelen van reeds aangekochte gronden voor natuur. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar natuurherstel, het terugbrengen van natuurwaarden uit het recente verleden.

Mobiliteitscentrum

Van de overige resterende middelen wil D66 een deel bestemmen voor het openstellen van het mobiliteitscentrum voor die Zeeuwen die daar baat bij kunnen hebben in hen zoektocht naar een nieuwe baan. Ons eerdere voorstel hiertoe werd door een aantal fracties inhoudelijk omarmd maar werd afgewezen wegens het ontbreken van financiering.

Dat probleem lijkt opgelost. U mag een voorstel van ons verwachten bij het behandelen van de voorjaarsnota.

Alex Hijgenaar, Fractievoorzitter D66 Zeeland.