Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 mei 2013

Staten willen nieuw onderzoek op reactorvat

Een meerderheid van de Provinciale Staten meent dat de recente controle op aanwezigheid van haarscheurtjes in het reactorvat van de kerncentrale in Borsele onvoldoende was. Er is geen volledige controle van het reactorvat gedaan, maar een 40% controle. De minister van Economische Zaken, minster Kamp, heeft bepaald dat met een dergelijke steekproefsgewijze inspectie het onderzoek positief is afgerond.

Met een 40% controle blijft de onzekerheid over vermeende aanwezigheid van haarscheurtjes echter bestaan en het voldoet niet aan the Integrated Pollution and Prevention (IPPC) richtlijnen in het bijzonder ten aanzien van toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT). Daarnaast zijn na een volledig integraal onderzoek van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 de aanwezigheid van haarscheurtjes aangetoond.

De fracties van GroenLinks, D66, Partij voor Zeeland en SP vinden dat de veiligheid van de kerncentrale volledig moet zijn gewaarborgd; en dienden daarom een motie in tijdens de Provinciale Staten van 31 mei 2013.  Deze motie spreekt de wens uit dat bij een eerstvolgende geplande onderhoudsstop er een volledige integrale inspectie wordt uitgevoerd op het reactorvat.

Naast de steun van de indienende partijen kon de motie rekenen op de steun van PvdA, SGP en PVV. De motie haalde daarmee een meerderheid van de Provinciale Staten en is dus aangenomen. Het College van Gedeputeerde Staten zal de kwestie voorleggen aan minister Kamp en de fracties in de Tweede Kamer