Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 juni 2013

Han Polman bezoekt Statenfracties

De eerste 100 dagen van Han Polman als Commissaris van de Koning zitten erop. Als laatste bracht hij op 17 juni een kennismakingsbezoek aan de D66 Statenfractie. Han Polman heeft het voornemen geuit zeker één keer per jaar de Statenfracties te bezoeken om in een informelere setting gesprekken te voeren.

Van links naar rechts: Han Polman (Commissaris van de Koning), Chris Overbeeke (steunfractie), Peter Joosse (Statengriffier), Alex Hijgenaar, Tom Aalfs en Peter de Kraker (fractiemedewerker)