Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 juni 2013

Opnieuw een motie voor gelijke kansen werkzoekenden

Veel Zeeuwen zijn als gevolg van de slechte economische situatie werkzoekend. Voor oud-werknemers van Zalco en Thermphos die dit lot trof, is een mobiliteitscentrum ingericht. Op basis van het gelijkheidsbeginsel zouden andere werkzoekenden in de regio op dezelfde ondersteuning mogen rekenen, wanneer zij in dezelfde omstandigheden verkeren. Ontslagen werknemers bij kleinere bedrijven, werknemers waarvan het contract niet wordt verlengd en zelfstandigen zonder personeel die het niet meer redden zijn even slecht af. Het is daarom onrechtvaardig dat de provincie een mobiliteitscentrum inricht alleen voor oud-medewerkers van Zalco en Thermphos.

Op 19 april 2013 diende D66 daarom een motie in die ervoor moest zorgen dat alle werkzoekenden in Zeeland van dit mobiliteitscentrum gebruik kunnen maken. De motie werd door een meerderheid van de Staten afgewezen omdat er geen financieringsvoorstel bij zat.

De D66 Statenfractie heeft op vrijdag 21 juni opnieuw geprobeerd om een mobiliteitscentrum in te richten voor alle werkzoekenden in Zeeland. Deze keer diende D66 in samen met de fracties van ChristenUnie, GroenLinks en SP. De financiering werd gevonden in een overschot van het statenbudget van € 600.000.

De motie kreeg geen steun van VVD, PvdA, CDA, SGP en PvZ waardoor er ook nu weer geen meerderheid voor de motie was. De provincie laat daarmee veel werkzoekenden aan hun lot over.