Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 augustus 2013

D66 stelt vragen over financieel toezicht provincie op gemeenten

De Statenfractie D66 Zeeland heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten betreffende het financieel toezicht van de provincie op de gemeenten.

Toezichthoudende taak
Door de huidige economische situatie verkeren veel gemeenten in Nederland in financiële nood. Ook de gemeenten in Zeeland ontkomen niet aan de economische crisis. Dit baart D66 zorgen en hecht daarom aan de toezichthoudende taak die Gedeputeerde Staten hebben op de financiën van gemeenten.

Structureel op orde
De begrotingen dienen structureel op orde te zijn. Dit betekent dat niet alleen gekeken moet worden of de begroting in evenwicht is en de lasten gedekt worden door de baten. Ook andere factoren als negatieve grondexploitatie, een te laag weerstandsvermogen en hoge schuldenlast zijn daarbij van belang. Deze factoren kunnen op lange termijn ongunstige gevolgen hebben waardoor de uitvoering van de gemeentelijke kerntaken in gevaar komt.

Factoren
D66 wil daarom graag van Gedeputeerde Staten weten welke factoren zij meenemen bij hun toezicht op de gemeenten en of scherper toezicht bij één of meerdere gemeenten is te verwachten.