Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 augustus 2013

Gaten in bodem bij Oosterscheldekering

In de bodem bij de Oosterscheldekering zijn gaten van meer dan vijftig meter diep waarmee de waterkerende werking op termijn gevaar loopt meldde De Telegraaf. Het artikel doet vermoeden dat het een ernstige aangelegenheid is. Ook NRC maakt gewag van de problemen. De informatie is afkomstig van de aanbestedingskalender van Rijkswaterstaat.

Omdat de waterveiligheid in het geding is, neemt D66 deze berichtgeving uiterst serieus. Daarnaast is de berichtgeving over de ernst van de situatie niet eenduidig. De fractie heeft daarom gevraagd aan het College van Gedeputeerde Staten of zij in contact wil treden met Rijkswaterstaat om op zeer korte termijn duidelijkheid te verwerven over de volgende onderwerpen:

  1. Een nauwkeurige omschrijving van de feitelijke situatie bij de Oosterscheldekering.
  2. De wijze waarop Rijkswaterstaat deze situatie zal beëindigen.
  3. De termijn waarop Rijkswaterstaat deze situatie zal beëindigen.
  4. De kans die bestaat dat de bodembescherming zal worden ondergraven of instorten.
  5. Een inschatting van het risico voor de Oosterscheldekering zelf op korte termijn.
  6. Maatregelen voor de lange termijn om de veiligheid van de Oosterscheldekering te waarborgen.