Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 september 2013

Scheiding van provinciale en gemeentelijke taken

Vrijdag 20 september hebben Provinciale Staten besloten om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen provinciale en gemeentelijke taken door in te stemmen met het amendement dat door D66 en ChristenUnie werd ingediend. Alleen SP stemde tegen.

In de Staten stond onder andere de voortgang van het Actieplan Fiets 2005-2015 op de agenda. Dit Statenvoorstel was voor het D66 Statenlid Tom Aalfs aanleiding om met een amendement te komen. “Zeeland is een ideale fietsprovincie met veel binnendijkse en buitendijkse fietspaden. D66 is een partij die het fietsen hoog in het vaandel heeft en houdt. Ook de Provincie Zeeland ondersteunt het belang van fietsen,” zegt Tom Aalfs. De D66’er vervolgt: “In het Actieplan Fiets 2005-2015 worden negen fietsprojecten door de Provincie mede gefinancierd. Zes van deze projecten hebben een gemeentegrens overschrijdend karakter; voldoende voor medefinanciering. Echter drie projecten spelen zich uitsluitend op gemeentelijk terrein af. Naar de mening van D66 komen deze projecten niet voor medefinanciering in aanmerking. Faciliteren kan natuurlijk wel.”

Deze drie projecten zijn:

* Opschalen van het leenfietsen systeem.

* Veilig en comfortabel binnenstedelijk fietsnetwerk.

* Uitbouwen van de Algemene Fiets Afhandel Centrale; een voorziening van verkeerd gestalde en achtergelaten fietsen.

D66 vindt het evident dat bovenstaande projecten behoren tot gemeentelijke taken. Aalfs sluit af met: “Na de kerntakendiscussie die we als provincie hebben gevoerd, dienen wij duidelijker keuzes te maken tussen provinciale en gemeentelijke taken en niet overgaan tot uitdijen van taken. Daarom is het goed dat dit amendement is aangenomen.”