Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 november 2014

Verkoop Indaver kan doorgaan

De Provinciale Staten van Zeeland hebben vrijdag 31 oktober ingestemd met de doorgang van de afvalverwerker Indaver van Delta. Dit betekent niet dat Indaver al verkocht is. De Staten hebben hun akkoord aan Delta gegeven om Indaver in de etalage te zetten.

Het D66 Statenlid Tom Aalfs karakteriseert Delta als een multi utility bedrijf. Een particulier bedrijf, maar wel een bedrijf van de overheid, aangezien de aandelen in handen van provincie en gemeenten in Zeeland zijn.

“ De overheid wil goede greep houden op onder andere de infrastructuur van het netwerkbedrijf en de drinkwatervoorziening.”, zegt Aalfs. “Dat zijn kerntaken voor de overheid. Afvalverwerking is echter in Nederland geen overheidstaak meer en D66 is het daar mee eens. Indaver is een afvalverwerker, waarin Delta een belang heeft van 75%, dus feitelijk een dochterbedrijf van Delta.”

De financiële positie van Delta is achteruit gehold door onfortuinlijke deelnemingen in steunregio’s Delfzijl en in Limburg. Ook kampt Delta en Zeeland met de teloorgang van belangrijke afnemers als Zalco en Thermphos en de daaruit volgende overproductie in Zeeland,  alsmede algemene overcapaciteit van stroom op de energiemarkt. Aanpassen van de organisatie en kostenniveau aan nieuwe werkelijkheden blijkt voor Delta moeilijk en mede daardoor zitten delen van het bedrijf in de rode cijfers. Kortom, Delta zit in zwaar weer. Een goed herkenbaar consistent bedrijfsbeleid ontbreekt bovendien.

Om de precaire financiële positie van Delta te verbeteren, wordt voorgesteld om de aandelen van Indaver te verkopen. Om die verkoop mogelijk te maken, is een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader is alleen maar het proces dat mogelijkerwijs kan leiden tot een voorstel tot verkoop.

De kernvraag is nu nog niet aan de orde en die luidt: Wat zal de verkoop van Indaver betekenen voor de toekomstige inkomenspositie en de balans/kaspositie voor de Provincie Zeeland? Zelfs als de verkoop plaatsvindt onder goede marktconforme voorwaarden, dan nog kunnen de financiële gevolgen voor de provincie van grote betekenis zijn.

Voor D66 is het totaalplaatje van de verkoop essentieel voor de uiteindelijke goedkeuring. Gelet op de stand van zaken in de energiemarkt en Delta’s positie daarin is het voor ons nog maar de vraag of wij het ons kunnen permitteren om het renderende deel van Delta te verkopen. Dit is slechts een procesvoorstel. Het uiteindelijk voorstel zullen wij beoordelen op vermindering van de schulden enerzijds en de vermindering van de winst anderzijds.