Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 november 2014

Geen meerderheid voor referendum

Er komt geen provinciaal referendum bij de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart volgend jaar. Een voorstel van D66 om de Zeeuwse bevolking te raadplegen over controversiële onderwerpen kreeg geen meerderheid in Provinciale Staten.

De initiatiefnemer van de Zeeuwse volksraadpleging, Alex Hijgenaar, zegt: ”De burgers van Zeeland hebben geen directe zeggenschap over belangrijke beslissingen die in de naaste toekomst in en over Zeeland worden genomen! Dit willen wij bieden door de burgers in staat te stellen Provinciale Staten van Zeeland van advies te dienen bij een aantal controversiële onderwerpen die provinciebreed aan de orde komen in de komende jaren. Te denken valt aan onderwerpen als: Het verdiepen van de Westerschelde en het creëren van nieuwe natuur,  Bestuurlijke samenwerking binnen Zeeland of herindeling en het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel met de consequenties voor de kosten.”

De fractievoorzitter van D66 Zeeland gaat verder met: “Objectief beschouwd is er nauwelijks sprake van feitelijke vertegenwoordiging: slechts iets meer dan de helft van de kiesgerechtigde Zeeuwen spreekt zich in verkiezingstijd uit vóór een bepaalde politieke partij en dan alleen in algemene zin. Ze kunnen er niet bij vertellen wat hen in het programma van die partij wel en niet aansprak. Het is alles of niets. Ze mogen maar één hokje rood maken.  Belangenvertegenwoordigers spreken in de meeste gevallen namens hun achterban. Die achterban is echter meestal niet groter dan enkele honderden of hooguit enkele duizenden leden of sympathisanten. De meeste daarvan hebben ook nog eens hetzelfde probleem als de Zeeuwse kiezers: ze weten globaal wat er in hun naam naar voren wordt gebracht maar hebben daar slechts in beperkte invloed op. Dat is een wereld van compromissen.”

Alex Hijgenaar stelde na afloop vast dat het niet echt verrassend was dat er geen meerderheid was voor het initiatiefvoorstel van D66. “Als je met zo’n initiatiefvoorstel bezig bent dan spreek je met een groot  aantal mensen en langzamerhand zagen we wel aankomen dat de steun die er was voor de refrendumverordening vorig jaar zich niet zou herhalen voor een daadwerkelijk refrendum. Toch is het vreemd dat zowel VVD als PvdA het referndumverordening vorig jaar nog steunden maar geen mogelijkheid zagen om nu daadwerkelijk een referendum te organiseren. Kennelijk zijn er veel politieke partijen die er voor terugdeinzen om de burger daadwerkelijk aan het woord te laten.”

Helaas ontbrak het in de Provinciale Staten aan de politieke wil om de inwoners van Zeeland echt mee te laten praten.  Bij de volgende verkiezingen wordt verzuimd datgene aan de Zeeuwen te vragen wat gevraagd moet worden om de vertegenwoordiging democratischer en vlotter te laten verlopen.  Ook een konijn uit de hoge hoed,  zoals op Omroep Zeeland werd gesuggereerd, kon daarbij niet helpen.