Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 november 2014

Rapport voor de provincie

Hieronder volgt een uiteenzetting van de Algemene Beschouwingen van fractievoorzitter Alex Hijgenaar bij de behandeling van de Najaarsnota 2014.

“De laatste najaarsnota deze Statenperiode. Daarom zal ik een beperkt aantal opmerkingen maken over deze najaarsnota en daarna terugblikken op de hele Statenperiode

Laat ik maar met Delta beginnen. Hoe kan het gebeuren dat na alles wat er is gebeurd en alles wat we  hebben gedaan en hebben gewisseld met Delta we keer op keer met verrassingen worden geconfronteerd en keer op keer in onze staart worden gebeten. Wij hebben een kat thuis en die wordt in z’n staart gebeten als hij op de vlucht slaat. Misschien zit daar de oorzaak. En ik ben daarom wel blij met de brief van GS waarin het college zegt niet op de vlucht te zullen slaan maar de discussie aan te gaan. Maar die discussie lijkt te gaan over het dividend van dit jaar en ik ben ook nog niet helemaal klaar met het over 2013. De argumenten die Delta aandraagt om een niet te hoog dividend uit te keren zijn flinterdun. De bedrijfsresultaten zijn namelijk toereikend voor een dividend uitkering. Wij kunnen wel genoegen nemen met een lager dividend als daar een goede motivatie onderligt.

Verder wil ik het ook hebben over de loonsverhoging van die de provincieambtenaren hebben afgedwongen.  Ik denk dat ze daar wel recht op hebben na zoveel jaren, al was het maar omdat ikzelf ook ambtenaar ben. Maar ik vind het wel heel erg jammer dat de financiële consequenties niet in deze najaarsnota zijn verwerkt. Wij willen graag weten hoe groot deze consequenties zijn en hoe we die gaan verwerken. Het zal om een substantieel bedrag gaan.

Dan is er de verkenner in de zorg. De najaarsnota rept er heel kort over. Wij zien niets en wij horen niets. De verkenner is toch niet verdwaald?

Als laatste Thermphos. Ook wij maken ons zorgen om de financiële situatie wanneer het faillissement maar vooral de grondsanering afgewikkeld gaan worden. Wij pleiten er zeer voor dat Zeeland Seaports daarin het voortouw neemt. Wij vinden niet dat de provincie zelf hoofdelijk verantwoordelijk is. Dat dat mogelijk niet helemaal zal lukken, is een ander verhaal.

Voorziter, ik had de heer Bierens nog een belofte gedaan. Ik merkte op in de juni-vergadering dat misschien 80% van het collegeprogramma is gerealiseerd. De heer Bierens trok daaruit de conclussie dat ik het college dus een 8 gaf. Dat was niet zo en ik heb de heer Bierens beloofd om het eindcijfer nu bekend te maken.

We hadden allebei ongelijk, laten we eerlijk zijn. Er is geen 80% van het collegeprogramma gerealiseerd. En het is ook geen 8 waard. Maar we hadden in nog meer zaken ongelijk. Daarom heb ik er niet één cijfer van gemaakt maar een cijferlijstje.

Boven deze cijferlijst staat geen naam. Boven deze lijst staat “Statenperiode 2011-2015”. Het uitvoeren van het collegeprogramma is niet een zaak van het college alleen. En als er een naam boven had moeten staan, had dat moeten zijn: “Wie de schoen past, trekke hem aan.” U weet allen zelf wel in welke mate u heeft bijgedragen aan deze cijfers.

Ik wil de cijferlijst kort met u doorlopen.

Nederlands een 8. Ik wilde ergens een 8 voor geven dus laat ik het maar voor Nederlands doen.

Buitenlands een 6. Dat zit hem vooral in de uitspraak.

Boekhouden een 7. De getalletjes zijn altijd goed opgeteld en de begroting is sluitend.

Economie een 5. De uitvoering van het economisch beleid vinden wij onvoldoende maar de tijd zat niet mee

Communicatie een 4. Er wordt teveel in beslotenheid vergaderd en de Staten worden te vaak laat of onvolledig geïnformeerd.

Aardrijkskunde een 7. Dat is vanwege de poging Zeeland op de kaart te zetten. Terwijl we weten dat Zeeland al lang op de kaart staat.

Geschiedenis een 8. Nog een 8. Dat heeft te maken met de viering van Zeeland 200 jaar en de herdenking van de Slag om de Schelde. Daar zijn mooie zaken bij gerealiseerd.

Sport een 7. Daar heeft vooral gedeputeerde De Reu aan bijgedragen en die paar Statenleden die ik bij the Ride for the Roses mocht ontmoeten.

Gedrag een 5. Dit heeft te maken met het niet realiseren van doelstellingen uit het programma.

Vlijt een 7. Ik zeg daar verder bij: “Wie de schoen past, trekke hem aan.”

Godsdienst ook een 7. Dat is vanwege de verdeling.

We komen tot de eindconclussie. We hadden kunnen kiezen tussen bevorderd, geslaagd, gezakt  enzovoort. Maar we hebben er twee opties ondergezet de eerste is blijven zitten ……  maar we hebben uiteindelijk gekozen voor niet blijven zitten.”