Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 november 2014

Veel doelstellingen uit het collegeprogramma niet gehaald

Toen ik tijdens de Statenvergadering van 6 juni 2014 zei dat niet alles uit het collegeprogramma “Stuwende Krachten”  gerealiseerd is, vroeg de heer Roeland van de SGP mij om concrete voorbeelden. Nu de provinciale verkiezingen van 18 maart 2015 dichterbij komen, zal het collegeprogramma zo goed als afgerond moeten zijn. Na ons nog eens gebogen te hebben over “Stuwende Krachten” blijkt dat veel doelstellingen uit het collegeprogramma niet zijn gerealiseerd. Voor het gemak van de heer Roeland hebben we de paginanummers van het collegeprogramma erbij gezet:

Op blz. 9  wordt gerept over verdergaande samenwerking. De Tafel van 15 staat erg wankel en in schril contrast met het voornemen.

Blz. 11 Deregulering en vermindering van de bestuurlijke drukte is maar deels gelukt. Alleen in het Omgevingsplan is de regelgeving vereenvoudigd. Juist hier kunnen we ons afvragen of dit geen ongewenste gevolgen met zich meebrengt.

Blz. 13. Er zijn geen boventallige provincieambtenaren begeleidt van werk naar werk. Er zijn door de provincie precies nul NAR-deelnemers geholpen bij het vinden van een nieuwe betrekking.

Blz. 15. Een stevige economische groei is er niet gekomen.

Blz. 16. De Westerschelde Containerterminal is geen stap dichterbij gekomen, eerder verder weg.

Blz. 17. De tweede kerncentrale komt er niet in Borssele.

Blz. 21. De meldkamer en andere Rijksdiensten die hier worden genoemd, komen niet naar Zeeland. Alleen de Marinierskazerne wordt, naar we mogen hopen, gerealiseerd. Daar zijn we blij mee maar diensten is meervoud.

Op dezelfde blz. 21 blijkt dat de versterking van het goederenvervoer niet van de grond is gekomen.

Blz. 25. Er is geen alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder gevonden.

Blz. 35. De algemene reserve zakt ruim onder de 25 miljoen.

Blz. 35.Het rendement van Delta is niet verbeterd. Delta beperkt zich niet tot haar core-business.

Het wegvallen van de incidentele middelen van Delta leverde, in tegenstelling tot wat in het collegeprogramma gesteld wordt, wel degelijk een probleem op.

Blz. 36 De aandelen van Evides zijn niet verhangen en er wordt ook nog geen aanstalten toe gemaakt.

Onderbestedingen Economische Agenda. Van de oorspronkelijke geplande 19,5 miljoen werd slechts 13,8 miljoen gerealiseerd. De volgende onderdelen hebben er behoorlijk bij moeten inschieten.

Economie Algemeen: Van de geplande 2,5 miljoen is slechts 752 duizend besteed, nog geen derde deel.

Energie en klimaat: Geen 1,5 miljoen maar 638 duizend, minder dan de helft.

Bij Landbouw is 698 duizend van de begrote 1,5 miljoen uitgegeven, iets meer dan de helft.

In Onderwijs, Arbeidsmarkt en Innovatie is geen 3 miljoen maar 1,16 miljoen geïnvesteerd. Dit is nog geen 40%.

Alex Hijgenaar, Fractievoorzitter D66 Zeeland.