Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 december 2014

Statenvoorstel Natuur en Vitaal Platteland 2015

In het voorliggend Statenvoorstel wordt geen aandacht geschonken aan de belangen van het landschap in Zeeland. Wel wordt aandacht besteed aan vijf pijlers, te weten: natuurontwikkeling, natuurbeheer, natuurbescherming, natuurherstel en natuurbeleving. Het landschap mag in deze vijf pijlers ergens onvermeld terug te vinden zijn, maar het ontbreekt in zijn herkenbaarheid.

In het vigerende Omgevingsplan Zeeland heeft het landschap in Zeeland een herkenbare plaats gekregen. Vraag: waarom ontbreekt het landschap als zesde pijler in dit beleidsstuk?

Buiten de provinciale organisatie zijn twee stichtingen actief in het Zeeuwse landschap. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland, wel genoemd in het Omgevingsplan en de Stichting Het Zeeuws Landschap, niet genoemd, maar wel duidelijk aanwezig.

De doelstellingen van beide stichtingen hebben vele overlappingen. Beide stichtingen kunnen rekenen op veel provinciale subsidie: SLZ op € 369.000 en HZL op € 646.000, Stelle Maris niet meegerekend. SLZ heeft circa 20 vaste medewerkers en vele vrijwilligers. Bij de HZL hebben circa 45 personen een dienstverband.
In het verleden is al eens een fusie overwogen, maar dat is er toen niet van gekomen. De verdediging was destijds mogelijk verlies van werkgelegenheid van medewerkers en baantjesverlies door bestuurders.

Doelmatigheid en doelgerichtheid zou van alle tijden moeten zijn. Zeker in een tijd van krimpende budgetten. De vraag rijst dan ook of het zo langzamerhand niet tijd wordt om een fusie tussen beide Zeeuwse stichtingen opnieuw eens onder de loep te houden.