Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 december 2014

Zijn we goed bezig?

Ieder jaar krijgen we een jaarplan voor de Economische Agenda. Dat is een goede zaak, want wij willen ons geld niet blind investeren. Een minder goede zaak is het dat er in de vorige jaren substantiële bedragen uit dat jaarplan niet werden besteed. Ik zou daarom graag van het College van Gedeputeerde Staten willen weten hoe men dat komend jaar gaat voorkomen?

Een bijna overbodige vraag in de wetenschap dat er behoorlijk moet worden bezuinigd op de Economische Agenda door het uitblijven van het Delta dividend. Daarmee komt overigens de uitspraak dat Zeeland incidenteel geld niet besteedt aan structurele kosten in een heel ander daglicht te staan. Wij besteden het Delta dividend niet aan structurele kosten, maar het uitblijven stelt ons wel voor een structurele problemen.

Ook een opmerkelijke vraag ook, omdat nog niet lang geleden een drietal bedrijven de wijk naar Flevoland nam omdat de subsidiepot leeg was.  Zo stond dat tenminste in de krant. Vraag aan het college, hoe is dit nieuwsfeit te rijmen met de onderbestedingen uit het verleden? Is de Economische Agenda misschien iets te rigide ingedeeld? Of liggen er andere redenen ten grondslag aan deze schijnbare tegenstelling?

Recent onderzoek leert ons dat Zeeland niet uitblinkt in innovatie er was dus alle reden om alles wat ter beschikking was hiervoor ook echt te besteden. Dat is dus niet gebeurd. Maar wij willen niet terug blikken maar vooruit. De Nederlandse economie herstelt zich voorzichtig. Zeeland moet volgen, liever nog voorop lopen.

In ieder geval rekent D66 erop dat het komende jaar alles op alles wordt gezet om het geld in de Economische agenda goed te besteden. Met goed besteden bedoelt D66 niet alleen uitgegeven maar ook rendement vooruitzichten in de vorm van economische groei door innovatie.

Dus niet: Ons bin zunig.
Maar: Ons bin hoe bezig.