Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 december 2014

Tunnelgebruiker grote verliezer

Doordat poltieke partijen elkaar het licht in de ogen niet gunden, is de tunnelgebruiker als grote verliezer uit de poltieke strijd gekomen bij de behandeling van het voorstel om de Westerscheldetunnel te defiscaliseren. Het PVV-voorstel kreeg alleen steun van GroenLinks, PvZ, SP en D66.

Defiscaliseren
PVV kwam met een creatief plan om de NV Westerscheldetunnel op te heffen en de exploitatie van de Westerscheldetunnel direct onder te brengen bij de provincie. Binnen deze constructie van defiscaliseren zou er geen BTW meer betaald hoeven te worden over de tolkaartjes, hetgeen een aanzienlijk voordeel met zich meebrengt. Dit voordeel betekent lagere toltarieven of de Westerscheldetunnel eerder tolvrij. Dat laatste is een gekoesterde wens van D66.

Accountants
Accountants van KPMG en Ernst & Young hadden de juridische mogelijkheden goed onderzocht en zagen geen bezwaren. Desondanks blijft de vraag open staan of de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën akkoord gaan met deze constructie. Door het simpelweg te vragen aan de betreffende instanties, kan deze openstaande vraag beantwoord worden.

Beren op de weg
Hoewel niemand ooit een beer in Zeeland heeft gezien, zagen VVD, CDA, SGP, PvdA en CU beren op de weg. Men was huiverig om nu al uit te spreken de tunnel te defiscaliseren. Want dat zou toch wel eens verkeerd kunnen vallen bij de fiscus en het Rijk. Eerst moet gedeputeerde Van Beveren maar eens gaan praten.

Bang om te onderhandelen
Het cliché dat Zeeuwen veel te braaf en bescheiden zijn en nooit eens met hun vuist op tafel durven te slaan in ‘Den Haag’ werd hiermee helaas besvestigd. Is de gedeputeerde soms bang om te gaan onderhandelen en waarom zou het besluit van de Zeeuwse Staten om te defiscaliseren roet in het eten kunnen gooien? Als het volgens de wet is toegestaan, kunnen de belastinginspecteur en minister niet veel anders dan hun fiat geven.

Gemaakte afspraken
Mochten er vóór de bouw van de tunnel echter al afspraken gemaakt zijn met het Rijk en/of de Belastingdienst die defiscalisering verbieden of het zou vanwege complexe regelgeving een forse naheffing van belastingen met zich meebrengen, is het jammer maar dan houdt het op. Een besluit van PS op 12 december 2014 had daar niets aan veranderd.

Merkwaardig scenario
Er ontvouwde zich een merkwaardig scenario in de Statenzaal waar Alfred Hitchcock van zou hebben gesmuld. Een leek begreep bij de derde of vierde schorsing niet meer wat nu eigenlijk het probleem was, maar ook de ingewijden waren het spoor volledig bijster. Een aantal Statenleden meenden de gedachten te kunnen lezen van de minister en de belastinginspecteur. De VVD, CDA en CU verlangden daarom van de PVV om het zinnetje “in principe te besluiten tot defiscalisering van de Westerscheldetunnel” uit het voorstel te halen. De PVV voelde hier niets voor. Het voorstel dreigde daarmee onvoldoende steun te krijgen.

Druk opvoeren
CDA-gedeputeerde Van Beveren voerde de druk nog wat op door te zeggen dat hij niet op gesprek zou gaan naar Den Haag als het voorstel geen meerderheid zou halen. PVV gaf geen krimp, maar ook VVD, CDA, CU, SGP en PvdA bleven halsstarrig. Gevolg van deze politieke intriges is dat het voorstel werd verworpen.

Geen BTW-vrije tunnel
Er zullen dus geen gesprekken gaan plaatsvinden om de Westerscheldetunnel vrij te stellen van BTW. Drie maanden voor de verkiezingen is de campagne in alle hevigheid losgebarsten waarbij niemand wordt ontzien. Een hard gelag voor de Zeeuwen.