Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 januari 2015

“Val ons niet lastig met nog meer regels en Zorg op Maat plannetjes”

“Praat niet langer over Zorg op Maat en val ons niet langer lastig met nog meer regels en Zorg op Maat plannetjes. Geef de zorgsector de ruimte om zelf onderzoek te doen naar preventieve gezondheidszorg en kostenbeheersing. Zeg eerlijk hoeveel er bezuinigd moet worden en vraag ons om mee te denken.” Deze boodschap kreeg het D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra mee van de heren Schelfhout van ZorgSaam en Frequin van Nucleus Zorg.

Proeftuin GoedLeven
Pia Dijkstra reisde 16 januari af naar Zeeland om eerst een werkbezoek te brengen aan het duurzame en veelzijdige sport- en recreatiecomplex Omnium in Goes en daarna aan Proeftuin GoedLeven in Zeeuws-Vlaanderen. Het Tweede Kamerlid wilde graag naar Zeeuws-Vlaanderen gaan, omdat de zorgsector hier al met vraagstukken geconfronteerd wordt waarmee heel Nederland op langere termijn zal worden geconfronteerd. Denk hierbij aan de vergrijzing, toenemende vraag naar zorg, oplopende kosten van de gezondheidszorg en een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel. Twee jaar geleden zijn de eerste initiatieven ontstaan voor Proeftuin Goedleven om goede en betaalbare zorg te behouden voor de regio door samen te werken. In het Regioplan 2013-2022 zijn de plannen van Proeftuin Goedleven vastgelegd. Pia Dijkstra was vanaf het begin een groot voorstander van deze proeftuinen waarvan er meerdere in het land zijn.

Netwerkorganisatie
Proeftuin GoedLeven is niet een zoveelste organisatie, maar een netwerkorganisatie van zorg en welzijnsinstellingen. Bij GoedLeven zijn onder andere aangesloten: ZorgSaam, huisartsenorganisatie Nucleus, patiëntenorganisatie Klaverblad Zeeland, zorgverzekeraar CZ, Zeeuwse Gronden Terneuzen, De Okkernoot Schoondijke, Caramus Hulst, Warmande Oostburg, SOKA en Tragel Zorg.
GoedLeven biedt een platform over de 0de, 1ste en 2de lijn heen om betere afstemming tussen bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD, huisartsen, medisch specialisten en verzekeraar te verkrijgen.

Samenwerkingsprojecten
Door GoedLeven worden er ook projecten gedraaid. Die projecten zijn bijzonder. Omdat het samenwerkingsprojecten zijn, en omdat ze altijd gepaard gaan met experimentele financiële afspraken. Het ideaal is dat ze opleveren in termen van kwaliteit, patiëntbeleving en geld.
De centrale doelstelling is dat “de Zeeuws-Vlaming gezonder gaat leven”.

Experimenteerpot
Deze experimenten zijn essentieel om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van zorg te borgen. Proeftuin GoedLeven vindt daarom dat de zorgaanbieders samen met de zorgverzekeraars en de politiek lef moeten tonen en budget beschikbaar moeten stellen in de vorm van een experimenteerpot om deze noodzakelijke experimenten uit te kunnen voeren.