Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 februari 2015

D66 samen met SGP voor innovatie en kenniseconomie

Samen met vele anderen heeft ook de Zeeuwse SGP-fractie kennis genomen van de investeringsplannen die D66-leider Alexander Pechtold heeft voor de provincies in Nederland.

Werkgelegenheid, lagere lasten en beter onderwijs
SGP-fractievoorzitter Goos Roeland voelt zich blijkbaar aangesproken door de oproep van D66. Pechtold vindt dat provincies hun spaarpot moeten gebruiken om de regionale economie aan te zwengelen. Meerdere provincies zwemmen in het geld en die enorme reserves zouden ten goede moeten komen aan burgers door in te zetten op meer werkgelegenheid, lagere lasten en beter onderwijs. Daarbij geeft Pechtold namens D66 voor iedere provincie voorbeelden van concrete projecten.
Zeeland en Zuid-Holland zouden, aldus de D66-leider maandagavond in het tv-programma Jinek, moeten samenwerken in de bouw van een getijdencentrale.

Samenwerking
Er wordt al volop met Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten samengewerkt om de bouw van een getijdencentrale in de Brouwersdam mogelijk te maken. Dat heeft ook Goos Roeland opgemerkt en blijkbaar is hij over die samenwerking bijna even positief als D66. Maar de SGP vindt dat Zeeland al alles inzet voor onze regionale economie. Daar denkt D66 anders over. Zeeland heeft inderdaad geen miljarden in de portemonnee, maar had wel degelijk meer kunnen investeren en kan dat nog steeds.

Kenniseconomie
“D66 is vooral blij met de steun van SGP voor versterking van de Zeeuwse kenniseconomie. Naast hervorming dient de provincie ook innovatie te stimuleren. Nu de SGP dit duidelijk progressieve standpunt deelt en ook pleit voor structureel budget voor start-ups (DOK41) en betere aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk dat D66 en SGP veel overeenstemming hebben over regionale economie en het belang voor Zeeland van kennis en innovatie.” aldus Ton Veraart, lijsttrekker voor D66 Zeeland.