Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 februari 2015

Einde aan gekrakeel over geborgde zetels waterschap en “apenland” waarin we leven

Op 13 februari 2015 is het Statenvoorstel Minder geborgde zetels Waterschap met een nipte meerderheid aangenomen. De maandenlange discussie werd nog eens dunnetjes opnieuw gevoerd en de Middelburgse Abdij schudde op haar grondvesten. De gemoederen liepen hoog op en de irrelevante vraag of we al dan niet in een “apenland” leven, werd ook weer opgerakeld. Waarom deze ophef en wat gaat er nu veranderen?

Democratischer waterschap
Het aantal zogenaamde geborgde zetels in het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen wordt teruggebracht van negen naar zeven. Een stap in de goede richting naar een democratischer waterschap. Want het systeem van geborgde zetels strookt niet meer met de huidige opvattingen van democratisch bestuur.

Geborgde zetels en ingezetenen
Het waterschapsbestuur bestaat namelijk uit dertig zetels. Daarvan zijn negen zetels geborgd voor vertegenwoordigers van belangenorganisaties. De landbouworganisatie ZLTO heeft vier van deze geborgde zetels. De Kamer van Koophandel beschikt ook over vier geborgde zetels en de vereniging van natuurbeheerders heeft één geborgde zetel. In de nieuwe situatie houden de ZLTO en de KvK nog drie geborgde zetels over en blijven de natuurbeheerders op één staan. Het aantal democratisch gekozen vertegenwoordigers noemen we de ingezetenen, en het aantal ingezetenen stijgt van 21 naar 23. D66 zou de geborgde zetels overigens het liefst helemaal afschaffen, maar het wettelijk minimum van geborgde zetels bedraagt zeven.

Wijziging van het reglement
Welbeschouwd was het vreemd dat het statenvoorstel op 13 februari 2015 wederom voor zoveel beroering zorgde in de Statenzaal. Het statenvoorstel was niet meer dan een wijziging van het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen die voortvloeide uit een motie van 4 juli 2014 om het aantal geborgde zetels in het waterschapsbestuur te verminderen. Na een felle discussie op 4 juli werd de motie aangenomen door de Staten. De reglementswijziging van 13 februari was een formaliteit en het is dan niet gebruikelijk om weer dezelfde discussie te voeren. De reglementswijziging kwam immers overeen met de strekking van de motie van 4 juli en er waren intussen geen nieuwe feiten bekend die het verminderen van het aantal geborgde zetels in de weg stond.

Moeilijk te verkroppen
Het is voor de coalitiepartijen CDA, VVD en SGP en hun geborgde coalitiepartner (ZLTO) bij het waterschap moeilijk te verkroppen dat er aan hun middeleeuwse privileges geknaagd wordt. Hun verwoede pogingen om het tij te keren mochten niet baten. Uiteindelijk was het een herhaling van zetten en een laatste stuiptrekking van het agrarische machtsblok.

18 maart 2015
Hoe het ook is, op 18 maart 2015 mogen de Zeeuwen naar de stembus om naast de 39 Provinciale Statenleden ook 23 ingezetenen te kiezen voor de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen.