Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 februari 2015

Verkoop aandelen Westerscheldetunnel is voor D66 geen optie

De Provincie Zeeland is de enige aandeelhouder van de NV Westerscheldetunnel. D66 is van mening dat de provincie enig aandeelhouder moet blijven. Want via het aandeelhouderschap kan de provincie een aantal publieke belangen behartigen. Denk hierbij aan goede beschikbaarheid van het tracé Goes-Terneuzen, verkeersveiligheid, terugverdienen aanschaf Westerscheldetunnel, bouw van de Sluiskiltunnel en onderhoud en beheer van beide tunnels.

De provincie heeft geld nodig om deze publieke belangen te kunnen behartigen en daarom wordt er tol geheven voor de Westerscheldetunnel. Eigenlijk zouden we dat niet moeten willen, maar het is niet realistisch en financieel onverantwoord om de Westerscheldetunnel per direct tolvrij te maken. Wel is het van groot belang dat het tarievenbeleid van de Westerscheldetunnel rekening houdt met enerzijds de financiële belangen van de WST en de provincie en anderzijds de financiële impact van de tolheffing op burgers en bedrijven.

Op 1 november 2013 is afgesproken dat de provincie met een aandeelhoudersstrategie NV Westerscheldetunnel komt nadat er al uitvoerig was gesproken over verlagen van de toltarieven, het afschaffen of anders organiseren van de tolvrije zaterdagen en het eerder tolvrij maken van de tunnel. Het is nu zo vastgelegd dat er tot 2033 tol wordt geheven

D66 is verheugd met deze aandeelhoudersstrategie om zodoende tot een uitgebalanceerde keuze te kunnen komen. Maar wij verbaasden ons zeer over de optie om de aandelen van de tunnel (gedeeltelijk) te verkopen. Deze optie kan wat D66 betreft geschrapt worden. De koper(s) van aandelen van de Westerscheldetunnel hebben geen baat bij de publieke belangen en kopen deze aandelen alleen maar om winst te maken. Verkoop van de aandelen zal daarom een jaarlijkse stijging van de toltarieven en heffing van de tol tot het jaar 2033 met zich meebrengen.
Verder vinden wij het ongehoord dat de tunnelgebruikers moeten bloeden voor de dramatisch geslonken reserves van de provincie de afgelopen vier jaar.