Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 maart 2015

Afscheidsrede van Tom Aalfs

Toen ik 4 jaar geleden met de keuze kandidaat-Statenlid werd geconfronteerd was ik 74 jaar en werd daarmee het oudste Statenlid qua leeftijd. Mijn jongste collega hier in de Provinciale Staten, Martin Otte, is 22 jaar. Samen met hem maken wij nu samen de 100 jaren vol. Leeftijd hoeft dus geen probleem te zijn. Daar hebben we geen one-issue partij voor nodig. In de politiek moet men keuzes maken uit diverse mogelijkheden. Echte politieke partijen voldoen daaraan en stellen de leeftijd niet centraal. One-issue groeperingen zijn dus meer belangen organisaties dan politieke partijen.

In de komende Staten zullen 4 één-persoons fracties voorkomen. Dit beeld van versplintering komt niet alleen in Zeeland voor. Het bemoeilijkt vorming van Kabinetten en colleges. Ook belemmeren zij een vlotte voortgang van vergaderingen.  Vergadertijd is in mijn ogen nog steeds een schaars goed. Wellicht moeten wij bij deze ontwikkeling op nationaal niveau ons bezinnen op een zekere kiesdrempel.

Terug kijkend op de afgelopen 4 jaar, constateer ik dat 12 jaar na invoering van het dualisme, duaal handelen van de collegevormende partijen nog steeds problematisch is. Duidelijk is dat alles wat tot het collegeprogramma behoort of daartoe te herleiden is, wordt gerespecteerd. Onderwerpen die hiertoe niet behoren zouden vrije kwesties moeten zijn. Helaas is daarvan niets gebleken, uitgezonderd een enkele duale oprisping van de PvdA. Het instellen van een Werkgroep Dualisme heeft niet aan een cultuuromslag meegewerkt. D66 hoopt dat de nieuwe Staten een betere invulling van het dualisme weten te realiseren.

Afsluitend, maar nu in meervoud mede namens Alex Hijgenaar:  gedurende deze 4 jaar hebben wij veel collegialiteit ondervonden met prima persoonlijke verhoudingen.  Het was ons een eer in uw midden te zijn en te werken aan het algemeen belang van onze mooie groen-blauwe provincie. Hartelijk dank daarvoor. Het ga u en de Zeeuwen goed in de komende jaren.