Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 april 2015

D66 stelt vragen of dumping oude munitie

De Oosterschelde is als Nationaal Park een belangrijke trekpleister voor onderwatersporters die onze provincie bezoeken. In de Westerschelde zijn in de nabije toekomst veel bodemwerkzaamheden te voorzien onder andere in verband met de aanleg van windmolenparken op zee. D66 trekt zich de stand van het zeemilieu dan ook in het bijzonder aan.

 

Tijdens een uitzending van CANVAS op 19 april jongstleden werd uitvoerig aandacht besteed aan het lot van chemische wapens die na de Eerste Wereldoorlog voor de kust van Knokke-Heist, nabij de zandplaat “De Paardenmarkt”, in de Westerschelde zijn gedumpt. In de uitzending kwamen ook vergelijkbare stortplaatsen nabij Bari in Italië en voor de Duitse Baltische kust aan bod waar de chemicaliën van vergelijkbare wapens in het zeewater terecht zijn gekomen. Navraag leert dat ook in de Westerschelde (voor de kust van Cadzand-Bad) en in de Oosterschelde (voor de kust van Zierikzee) na de Tweede Wereldoorlog op vergelijkbare wijze munitie is gedumpt.

De fractie van D66 maakt zich dan ook zorgen over deze twee dumpplaatsen voor oude munitie en over de potentiële risico’s voor het zeemilieu in de Oosterschelde en Westerschelde die hiermee samenhangen.

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

  1. Vindt periodieke monitoring plaats van de twee oude munitiestortplaatsen in de Westerschelde en de Oosterschelde?
  1. Zo ja, door welke (overheids)instellingen wordt deze monitoring uitgevoerd en op welke wijze wordt het publiek geïnformeerd over de resultaten van deze monitoring?
  1. Zo nee, is het college het met de fractie van D66 eens dat een dergelijke monitoring, evenals in Vlaanderen gebeurt, ook in de Zeeuwse wateren plaats moet vinden?
  1. Nog los van de eventuele monitoring, is het college het met de fractie van D66 eens dat het onwenselijk is om oude munitie in de Deltawateren te hebben en dat op zijn minst een onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden om deze oude stortplaatsen op te ruimen?
  1. Wordt de aanwezigheid van de voormalige stortplaats voor de kust van Cadzand-Bad betrokken in het effectenonderzoek voor de milieueffectrapportage (MER) zoals dat nu voor het windmolenpark op zee (kavel ‘Borsele’) wordt opgesteld?