Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juni 2015

Eindelijk meer duidelijkheid over Sloeweg

Na de intensieve Statenvergadering van 26 mei ziet D66 geen aanleiding om het vertrouwen in het huidige college van GS op te zeggen. Er is nu eindelijk meer duidelijkheid gekomen over de gang van zaken in het Sloewegdebacle. Sinds het aftreden van gedeputeerde Van Beveren op 24 april bleven de niet-collegepartijen in het ongewisse. Vragen over welke informatie Van Beveren beschikte, wanneer hij hierover beschikte en of hij alle informatie heeft gedeeld met de overige leden van Gedeputeerde Staten bleven onbeantwoord.

Medeverantwoordelijk
Van Beveren meldde bij zijn vertrek dat hij iedere stap met het voltallige College heeft gedeeld. Na deze verklaring op 24 april leek het ons logisch dat ook de overige leden van GS zouden opstappen omdat zij medeverantwoordelijk zouden zijn voor de dertig miljoen Euro problemen rondom het project Sloeweg, onze noord-zuidlijn.

Waardig en vaardig
Van Beveren legde met zijn verklaring een bom onder het College. Deze bom heeft het College, en met name gedeputeerde Van Heukelom, op 26 mei op een waardige en vaardige wijze onschadelijk gemaakt. Er zijn een aantal zaken naar voren gekomen die nog niet bekend waren. Daarvoor was het nodig om mailverkeer openbaar te maken. Zeer uitzonderlijk omdat het ging om mails tussen ambtenaren en bestuurders. Nu is gebleken dat Van Beveren niet alleen bestuurlijk verantwoordelijk was, maar ook bewust informatie had achtergehouden. Zelfs voor zijn collega’s in GS. De overige gedeputeerden zijn dus niet weggestuurd. Vrijwel de hele oppositie stelde, net als D66 dat we in dit dossier een actievere houding van hen mochten verwachten, maar een motie van wantrouwen gaat ons allemaal te ver.

Onderzoek
De Provinciale Staten hebben unaniem besloten een eigen Onderzoekscommissie Sloeweg in te stellen. Provinciale Staten hebben behoefte aan volledige informatie vanuit verschillende betrokken partijen om duidelijk te krijgen hoe het project zo heeft kunnen verlopen. Vooral ook om er lessen uit te trekken voor de toekomst. Wordt dus vervolgd…