Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 juli 2015

Zeeuwse Staten weigeren zich uit te spreken tegen schaliegas

De motie van D66 Zeeland om schaliegasboringen af te wijzen kon op onvoldoende steun rekenen. Naast D66 stemden alleen SP, GroenLinks en 50PLUS voor de motie. Zeeland heeft daarmee een kans gemist om zich tegen schaliegasboringen uit te spreken.

Het is ronduit vreemd dat de Zeeuwse PvdA’ers weigerden de motie te steunen, waarmee ze lijnrecht tegenover de landelijke PvdA komen te staan.

In december 2014 steunde de Tweede Kamer een motie van PvdA-leider Diederik Samsom en Bram van Ojik (GroenLinks) die bepaalde dat het kabinet deze regeerperiode geen winningen naar schaliegas mag doen.

Ook de ChristenUnie Zeeland zit met het schaliegasvraagstuk op een andere lijn dan de ChristenUnie Tweede Kamerfractie. De CU fractie in de Kamer steunde in december wel de motie van Samsom en van Oijk.

Het kabinet luistert beter naar D66 Zeeland, de Tweede Kamer en de landelijke PvdA-voorman. Vrijdag 10 juli deelde minister Kamp mee dat er deze regeerperiode geen proefboringen gedaan worden en commerciële schaliegasboringen zijn voor de komende vijf jaar uitgesloten.