Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 augustus 2015

Systematisch onderzoek explosieven op de zeebodem noodzakelijk

Het is de hoogste tijd dat er systematisch onderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van oude munitie op de zeebodem van de Deltawateren.

De Statenfractie van D66 Zeeland heeft kennisgenomen van het artikel in de PZC van zaterdag 15 augustus jl. waarin wordt vermeld dat oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog, mogelijk een belemmering kan opleveren voor de ontwikkeling van windparken op zee. Het betreft hier de kavels Borssele I en II.

Het is bekend dat er na de Tweede Wereldoorlog circa 30 miljoen kilo oude munitie is gedumpt in de Oosterschelde bij Zierikzee. D66 heeft echter eerder dit jaar vragen gesteld over de mogelijke aanwezigheid van oude munitie in de Westerschelde. Het antwoord van het College van Gedeputeerde Staten daarop was dat geen munitiedumpplaatsen in de Westerschelde bekend waren.

Nu uit onderzoek blijkt dat er oude munitie voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen voorkomt, zijn wij van mening dat er een mogelijk groter probleem voorligt dan eerder werd aangenomen. Systematisch onderzoek naar gedumpte oude munitie in de Deltawateren en het voorkomen van mogelijke effecten van deze munitie op het watermilieu zijn daarom vereist.
Onze Zeeuwse gedeputeerde Schönknecht zal niet alleen overleg moeten voeren met de verantwoordelijke ministeries over de monitoring van de gedumpte oude munitie in de Oosterschelde. Ook is het van belang aan te dringen op een periodieke monitoring van bekende vindplaatsen van oude munitie in de Westerschelde.