Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2015

Kansen voor Zeeuwse culturele instellingen

BIS-instellingen zijn instellingen die onderdeel uitmaken van de landelijke culturele basisinfrastructuur. Op 2 juni 2015 is het eindrapport Quick-Scan BIS-instellingen gepubliceerd. Dit rapport is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgesteld. Deze quick scan laat de financiële positie van BIS-instellingen zien ultimo 2014. Helaas worden er geen Zeeuwse instellingen vermeld in het rapport.

Op 8 juni presenteerde minister Bussemaker de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2017-2020 met daarin onder andere de beoogde samenstelling van de BIS-instellingen die een directe bijdrage van het rijk ontvangen.

Instellingen die vinden dat ze behalve lokaal en regionaal ook een landelijke BIS zijn, kunnen een aanvraag doen voor een financiële rijksbijdrage. De Raad voor Cultuur zal de aanvragen van de instellingen beoordelen en een advies uitbrengen aan de minister. Vervolgens neemt de minister een besluit dat ze op Prinsjesdag 2016 bekend maakt.

De minister streeft naar een geografische spreiding van BIS-instellingen en heeft de Raad voor Cultuur expliciet gevraagd om bij de beoordeling van alle aanvragen te komen tot een evenwichtige spreiding van culturele voorzieningen over het land. De minister biedt daarmee kansen voor culturele instellingen in Zeeland. D66 is van mening dat de provincie het indienen van kansrijke aanvragen moet bevorderen om Zeeuwse instellingen te promoveren tot BIS-instellingen.