Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2015

Samen voor Zeeland, samen voor Delta?

Op 25 september was er een levendig debat in de Provinciale Staten over de gedwongen eigendomssplitsing van het energiebedrijf Delta. De Zeeuwse belangen zijn groot! Bundelen we de krachten?

 

Wat is er  aan de hand?
VVD-minister Kamp is voornemens de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON), beter bekend als de Splitsingswet, door te zetten. De Tweede Kamer discussieert woensdag 30 september over de WON en zal beslissen of de gedwongen splitsing snel moet plaatsvinden.

Als deze wet wordt aangenomen, betekent dat voor Delta een gedwongen splitsing van de energiepoot en de netwerkpoot, het einde van het bedrijf in zijn huidige vorm en een verlies van vele honderden arbeidsplaatsen in Zeeland. Al met al dus heel veel redenen voor de provincie Zeeland om alles in het werk te stellen om de Tweede Kamer ervan te weerhouden deze wet te steunen. Je zou dan ook verwachten dat alle Statenleden eendrachtig samenwerken om gedwongen splitsing van Delta te voorkomen. Samen voor Zeeland Samen voor Delta  als motto voor de Staten.

Een motie van SP, 50PLUS en D66 verwoordde dit krachtige geluid, maar kon vreemd genoeg niet op voldoende steun rekenen. Weliswaar zijn er argumenten die voor de Splitsingswet pleiten, maar het grootste bezwaar is dat momenteel geen enkel Europees land de eigendomssplitsing op deze manier heeft geregeld. Pas als alle EU-lidstaten hier op eenzelfde wijze mee omgaan in de wetgeving is er sprake en van eerlijke concurrentie en kan worden overgegaan tot het invoeren van de Splitsingswet. Tot die tijd willen SP, 50PLUS en D66 wachten met de wet. Ook GroenLinks en de Partij voor Zeeland hielden pleidooien voor onze motie.

Er was ook een motie van het CDA, samen met VVD-SGP-PvdA opgesteld. Hun motie ging ervan uit dat de Splitsingswet al een voldongen feit is.  De motie kwam er simpelweg op neer om de schade van gedwongen splitsing te beperken. De vraag van D66 en andere partijen om eendrachtig op te trekken en beide moties tot een motie samen te voegen was voor de VVD onbespreekbaar. De Zeeuwse VVD koos voor Kamp en niet voor Delta.

VVD kraait , PvdA draait
Hoewel nog onduidelijk is hoe de stemverhoudingen in de Tweede Kamer liggen, hebben de Zeeuwse Statenfracties van PvdA en CDA het niet aangedurfd om hun tegengeluid kracht bij te zetten. PvdA fractievoorzitster Anita Pijpelink noemde haar steun aan de petitie “Samen voor Delta”  een beginnersfout en nam onder druk van de coalitie (of Haagse partijbonzen?) afstand van  haar eerdere  stellingname voor Delta en tegen splitsing. Het Zeeuwse  CDA  had eigenlijk met een kleine aanpassing van de motie wel mee willen steunen en leek open te staan voor een gecombineerde motie, maar onder druk van de coalitiepartners stemde  het CDA vervolgens zelfs tegen onze motie.

Het gevolg was dat eerst de motie van SP, 50PLUS en D66 in stemming werd gebracht en geen meerderheid kreeg. De tweede motie om de schade te beperken werd daarmee de second best motie. Deze motie werd daarom ook gesteund door D66. Meerdere partijen sloten daarbij aan en de tweede motie is met algemene stemmen aangenomen. Toch nog een glimp van Samen voor Zeeland in de Statenzaal. Nu maar hopen dat dit zwakke signaal daarbuiten (in Den Haag) toch nog word ontvangen. 40.000 ondertekenaars van de petitie “Samen voor Delta” zijn gelukkig wel duidelijk.