Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2015

D66 Zeeland organiseert debat modernisering familierecht

Zaterdag 3 oktober organiseert D66 Zeeland debat over modernisering van het familierecht. Het debat vindt plaats in Hotel Arneville, te Middelburg van 14 tot 16 uur.

 

Familie van Nu

Onder de noemer “Familie van Nu” staat D66 Zeeland stil bij aanpassing van wetten op de veranderende samenstelling van huishoudens en de individualisering van de samenleving.

Wetgeving wijkt af praktijk

D66 krijgt signalen dat de huidige wettelijke kaders van het personen-, familie-, erf- en schenkrecht niet meer overeenkomen met de praktijk. Mensen nemen, ongeacht juridische kaders, de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een dierbare, zoals een kind, partner of goede vriend.

Erkenning en bescherming

De huidige wettelijke kaders bieden niet altijd ruimte voor erkenning en bescherming van die relatie. In die situaties is het niet mogelijk de feitelijke relatie, de leefvorm, te formaliseren. Op de eerste plaats leidt dat tot onbegrip bij mensen, en kan het tot onrechtvaardige situaties leiden. Daarnaast leidt dit ertoe dat als er een conflict ontstaat, de zwakkere partij, bijvoorbeeld het kind, niet is beschermd.

Directeur Porthos Walcheren

Onder leiding van Judith van Biemen, directeur Porthos Walcheren, is er een interactief debat met Helma Tiggelaar, advocaat, en Georges Hendriksen, notaris.

Toegang

De toegang tot dit door D66 Zeeland georganiseerde debat is zowel toegankelijk voor leden en niet-leden en is gratis.

Voor meer informatie: Gerhard Brunsveld, voorzitter 06-53549790 of g.brunsveld@zonnet.nl