Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2015

Stimulans voor nieuwe moderne volksliederen

Zeeuwse Volksliederen

De Statenfractie van D66 een motie ingediend om een competitie en een prijsvraag rond nieuwe Zeeuwse volksliederen te organiseren.

Meer bekendheid bestaande volksliederen

In de motie wordt voorgesteld om meer bekendheid worden gegeven aan de bestaande volksliederen in Zeeland als cultureel historisch erfgoed. Het project dient verder als een stimulans om meerdere nieuwe moderne volksliederen te componeren. Het idee is om kinderen en jongeren te betrekken bij deze vorm van Zeeland promotie.

Combinatie verleden en heden

Dit alles past volgens D66 goed bij de speerpunten van het programma Cultuur en Samenleving van de Provincie Zeeland, onder meer door de combinatie van verleden en heden.