Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2016

Samen voor Delta. Ook nu krachten bundelen.

D66 heeft in de Commissie Bestuur van PS aangedrongen op gezamenlijk optrekken van de overheidsaandeelhouders (Zeeuwse gemeenten en de Provincie) met directie en commissarissen van Delta.

Door de gedwongen splitsing komt het stroomproductie-  en leveringsbedrijf snel in de problemen. Actie is daarom nu geboden.

D66 is tegen verkoop van onderdelen van Delta, omdat dat op dit moment vanwege de lage stroomprijzen niets oplevert. Daarnaast zal er veel aandeelhouderswaarde en Zeeuwse werkgelegenheid verloren gaan.

Daarom steunt D66 het idee van een herfinanciering die het mogelijk maakt om ook de niet renderende onderdelen in staat te stellen te overleven. Voor de kerncentrale van Borsele zal samen met de Rijksoverheid aan een oplossing gewerkt moeten worden.

Over twee weken komt het Toetsingskader Herstructurering Delta aan de orde in de plenaire vergadering van Provinciale Staten.