Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 februari 2016

Hogere tol WST is niet nodig

De Koers 2016 van de Westerscheldetunnel stond op de agenda van de commissie Bestuur van 19 februari.

Tariefsverlaging
Voor D66 is een verhoging van de toltarieven niet nodig. De kostenbeheersing van de exploitatie van zowel de Westerscheldetunnel als de Sluiskiltunnel is goed op orde en daarmee is zelfs een tariefsverlaging mogelijk. Wij denken dan in eerste instantie aan verlaging van de tarieven voor de frequente gebruikers van de tunnel die voor hun werk of studie aan de andere kant van het water moeten zijn.

Tolvrije weekenden
Om geen onderscheid te maken tussen sporters van zaterdagclubs en zondagclubs zijn tolvrije weekends een betere optie dan tolvrije zaterdagen. Wat D66 betreft kunnen de zes tolvrije zaterdagen worden vervangen door drie tolvrije weekenden om ook sport en recreatie op zondag te stimuleren.

Gratis musea
Op tolvrije zaterdagen is het gratis parkeren in Terneuzen. Musea kunnen, naar het voorbeeld van de gemeente Terneuzen, het bezoek aan musea bevorderen door op tolvrije dagen geen entree te vragen aan de bezoekers.