Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 maart 2016

Lenteprikkel met zerobased begroten

Het College van GS heeft het principe van zerobased begroten van stal gehaald. In gewoon Nederlands betekent dit dat voor het opstellen van de begroting we beginnen met alles op nul te zetten. Omdat de provincie een aantal wettelijke taken heeft en eerder gemaakte afspraken nu eenmaal nagekomen moeten worden, staat toch al 130 miljoen euro vast en blijft er 27 miljoen over dat vrij besteedbaar is voor 2017.

GS willen van de Statenfracties horen hoe zij die 27 miljoen zouden willen besteden. Daarom ontving men een lijvig boekwerk Basisbegroting zerobased heroverweging. Met deze lenteprikkel van het college om op een andere manier te gaan begroten is D66 aan de slag gegaan.

Voor D66 is het vaste bedrag minder vast dan wordt voorgesteld. Door slimmer te werken, betere technieken te hanteren en meer samen te werken kan een efficiencyslag gemaakt worden en op het vaste deel 2% bezuinigd worden. Met deze lenteprikkel wordt de provinciale organisatie uitgedaagd om de 130 miljoen die “vaststaat” te verlagen.

Bij de buurtbusprojecten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan autodelen. Zo wordt met nieuwe ideeën een andere invulling gegeven aan een betere bereikbaarheid die daarnaast minder kosten met zich mee kan brengen.

Prioriteiten liggen voor D66 bij Campus Zeeland, Centrum voor Toptechniek en de Agro- en Foodindustrie. De Agro en Food is een innovatieve sector die kansen biedt voor Zeeland met werkgelegenheid op alle niveaus.

Kanttekeningen zet D66 bij de Digitale Agenda. Uiteraard zijn wij ook niet tegen een project als Iedereen online. Maar een dergelijk project moet een eigen opbrengst kunnen genereren zonder overheidsgeld. Een ander gevaar is dat de veranderingen hier erg snel gaan en het niet eenvoudig is om mee te blijven doen met deze veranderingen. De overheid kan enkel een faciliterende rol hebben door dingen op gang te brengen door partijen bijeen te brengen. Geld investeren in deze projecten is niet iets voor de overheid.

Voordat de begroting 2017 definitief wordt vastgesteld zal er nog de nodige discussies plaatsvinden. De uitdaging is voor D66 groot om veel van haar voorkeuren te laten terugkomen in de begroting.