Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 maart 2016

Niet morrelen aan toekomst van Delta

De herstructurering van Delta blijft door de berichtgeving van de afgelopen week een punt van aandacht. In het toetsingskader herstructurering Delta dat door de Staten is vastgesteld op 5 februari is bepaald dat de provincie wil meerwerken aan een af te sluiten lening op de gezonde onderdelen (het netwerk- en kabelbedrijf Enduris en waterbedrijf Evides) om de kwakkelende energieproductie een goede doorstart te laten maken. Deze constructie zal alleen levensvatbaar zijn als EPZ (kerncentrale Borssele) wordt overgenomen door het Rijk. Voor het ontmantelen van de kerncentrale in 2033 is een bedrag van 500 miljoen nodig. Als het Rijk de ontmanteling niet voor haar rekening wil nemen, zal het geld voor het ontmantelingsfonds uit de gezonde onderdelen moeten worden gebruikt. Dat is geen toekomstbestendige oplossing voor Delta. In het toetsingskader is daarom duidelijk vastgelegd dat voor EPZ een aparte oplossing gevonden moet worden met het Rijk.

Uit een artikel in de PZC en opmerkingen van minister Kamp in het Kamerdebat deze week over de kerncentrale bestaat de indruk dat er flink gemorreld wordt aan het toetsingskader. Dit was voor D66 aanleiding om vragen te stellen tijdens de commissie Bestuur van 24 maart.

Gedeputeerde De Bat erkende dat de herstructurering van Delta een ingewikkeld vraagstuk is, maar dat er geen enkel misverstand over bestaat dat het toetsingskader leidend is. Voor de zomer verwacht het College meer te kunnen zeggen over de uitkomst van de gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken over de kerncentrale van Borssele.