Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 april 2016

Stampij met zonnige uitkomst

Na een verrassende verloop van de herstemming is onze motie vandaag toch aangenomen.
De motie roept gedeputeerde Schönknecht op om te inventariseren bij de Zeeuwse gemeenten welke zonneprojecten actueel zijn en de Staten te informeren over de voortgang daarvan.

De stemming over deze motie was in de vorige vergadering gestaakt (19-19) vanwege de afwezigheid van een lid van de PVV. Ook deze keer was de PVV-fractie niet voltallig. Verrassend was dat de PVV na de eerste vragenronde ineens zijn steun aan de motie introk. Gelukkig veranderde ook de SP en GroenLinks hun eerdere standpunt, zodat de motie toch met een ruime meerderheid van 22 stemmen voor en 16 tegen werd aangenomen.

De landelijke doelstelling is om in 2020 14% van onze energiebehoefte op een duurzame wijze op te wekken. De teller staat nu slechts op 5,5%. We hebben dus alle initiatieven nodig om over krap 3,5 jaar deze doelstelling te halen!

De gedeputeerde heeft aangegeven dat ongeveer 50 megawatt aan zonprojecten in Zeeland in ontwikkeling is. Door goed te vinger aan de pols te houden zoals de motie vraagt, kan de Zeeuwse bijdrage aan de landelijke doelstelling nog gehaald worden.