Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 april 2016

Verkoop DELTA in strijd met eerdere afspraken

De Statenfractie D66 Zeeland bereikte het bericht dat DELTA de mogelijkheid van verkoop van de onderdelen Wholesale en Retail verder gaat onderzoeken. Met het besluit tot instellen van een onderzoek is het verkooptraject in feite gestart.

Wij vrezen dat verkoop van onderdelen leidt tot onnodig verlies van banen en dat opgebouwde kennis van duurzame energie verloren gaat voor Zeeland.

Onze fractie is met dit bericht onaangenaam verrast, omdat in het vastgestelde toetsingskader de aandeelhouders uitdrukkelijk hun voorkeur hebben uitgesproken voor herfinancieren boven verkoop.

In de Commissie Bestuur van 24 maart 2016 werd nogmaals door gedeputeerde De Bat bevestigd, na vragen van D66, dat het toetsingskader leidend is en blijft. Nu lijkt plotsklaps een compleet ander scenario ontvouwd te worden. Daarnaast heeft gedeputeerde Schönknecht aangegeven de Provinciale Staten stap voor stap mee te nemen in het proces van herstructurering van DELTA.

Wij hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Op welk moment en op welke wijze heeft de Raad van Bestuur hierover overlegd met de Raad van Commissarissen?
  2. Op welke moment en op welke wijze hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hierover overlegd met de aandeelhouderscommissie?
  3. Welk standpunt heeft onze vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie en daarna in de aandeelhoudersvergadering hierover ingenomen?
  4. De Statenleden zijn over de verkoop van onderdelen DELTA geïnformeerd op de dezelfde dag dat het persbericht verschijnt. Hiermee is er sprake van een voldongen feit. Waarom zijn de Statenleden niet eerder geïnformeerd?
  5. Heeft het nog nut dat de aandeelhouders een DELTA-commissaris voordragen als er zonder overleg dergelijke strategische besluiten worden genomen door de directie?
  6. D66 heeft bij herhaling gewezen op de specifieke problematiek rondom de kerncentrale van EPZ en de belemmeringen voor verkoop. Recent werd nog door het college gemeld dat men voortgang boekte in de gesprekken hierover met het Rijk. Welke stappen zijn door de Delta-bestuurders en de aandeelhouders genomen om met het Rijk te komen tot een oplossing voor de kerncentrale en zijn er al toezeggingen gedaan door het Rijk?
  7.